Forbes: Het nieuwe Europese vrouwenquotum biedt kansen voor meer gendergelijkheid

Na jaren onderhandelen kwam de EU afgelopen voorjaar met een richtlijn om het aantal vrouwen in de bedrijfstop te verbeteren. Zo’n vrouwenquotum zorgt voor meer vrouwelijke commissarissen en bestuurders op de korte termijn, maar echte gendergelijkheid vraagt om een nog bredere aanpak. Gelukkig lijkt de EU dit in de gaten te hebben.

Volgens de nieuwe richtlijn moet bij Europese beursgenoteerde bedrijven 40 procent van de commissarissen vrouw zijn (of 30 procent van de commissarissen en bestuurders tezamen). Of zo’n quotum ook echt leidt tot meer vrouwen in de bedrijfstop, hangt af van de inzet van de lidstaten. In landen waar gendergelijkheid al geen prioriteit is, worden quota namelijk vaak langzamer ingevoerd en in nog lager tempo behaald.  Aangezien de Europese lidstaten onderling zeer verschillen in hun houding tegenover gendergelijkheid, zal het nieuwe quotum naar verwachting niet overal de gewenste resultaten boeken.

Verder kijken dan de bestuurskamer

Quota zijn bedoeld om bedrijven te motiveren een cultuur te creëren waarin (vrouwelijk) talent wordt ontwikkeld, gestimuleerd en behouden. In theorie komen er zo meer vrouwen terecht op senior managementposities en uiteindelijk in bestuursfuncties. De praktijk blijkt echter weerbarstig: in de VS had in 2021 32% van de bedrijven minimaal 3 vrouwen in de raad van bestuur, terwijl slechts 6% van de bedrijven een vrouwelijke CEO had en nog geen 8% een vrouwelijke voorzitter.

Als de EU echt werk wil maken van meer vrouwen in het bedrijfsleven, is alleen een quotum dan ook niet genoeg. Er moet gekeken worden naar bredere maatschappelijke issues die gendergelijkheid in de weg staan. Neem bijvoorbeeld de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die onder de EU-lidstaten gemiddeld 14% is. Of de ongelijkheid rondom de zorg voor kleine kinderen, waarbij vrouwen nog altijd twee keer zoveel tijd kwijt zijn aan zorgen dan mannen.

Loontransparantie en kinderopvang

De EU lijkt dit te beseffen en werkt nu aan regelgeving rondom loontransparatie om zo gelijke beloning voor gelijke werkzaamheden te bevorderen. Ook wil de EU lidstaten verplichten om meer te investeren in kwalitatieve en makkelijk toegankelijke kinderopvang. Op de korte termijn zal het vrouwenquotum waarschijnlijk leiden tot meer vrouwen in de Europese bedrijfstop. Maar pas als ook andere achterliggende maatschappelijke issues worden aangepakt, zal er echt gendergelijkheid in Europa worden bereikt.

Over het artikel

‘How New EU Quotas For Women On Boards Can Lead To Greater Equality’ werd onderzocht en geschreven door Corinne Post, schrijver bij Forbes. Bron van dit artikel is de website van Forbes.

Het laaste nieuws

Startup-ecosysteem: wat kun je verwachten in 2024 op D&I gebied?

Om beter te begrijpen hoe het Amsterdamse en Nederlandse startup-ecosysteem als geheel in 2024 zal veranderen, heeft Silicon Canals zes belangrijke stakeholders gevraagd die direct betrokken zijn bij het startup-ecosysteem.

Breng je stem uit voor de ITvitae Neurodiversiteit Award 2024

ITvitae organiseert dit jaar weer een uitreiking van de ITvitae Neurodiversiteit Award! Welke werkgever of manager geeft de meeste ruimte aan neurodivergent ICT-talent? Breng nu je stem uit!

Code-V: nieuwe samenwerking voor beter ondernemersklimaat vrouwen

Vandaag hebben 64 invloedrijke organisaties hun samenwerking aangekondigd onder de naam Code-V. Gezamenlijk zetten ze zich in voor gelijke ondernemerskansen voor vrouwen in Nederland.