Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over diversiteit en inclusie? Meld je aan voor onze mailings en krijg nieuwe artikelen direct in je mailbox!

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *

Forbes: Het nieuwe Europese vrouwenquotum biedt kansen voor meer gendergelijkheid

Na jaren onderhandelen kwam de EU afgelopen voorjaar met een richtlijn om het aantal vrouwen in de bedrijfstop te verbeteren. Zo’n vrouwenquotum zorgt voor meer vrouwelijke commissarissen en bestuurders op de korte termijn, maar echte gendergelijkheid vraagt om een nog bredere aanpak. Gelukkig lijkt de EU dit in de gaten te hebben.

Volgens de nieuwe richtlijn moet bij Europese beursgenoteerde bedrijven 40 procent van de commissarissen vrouw zijn (of 30 procent van de commissarissen en bestuurders tezamen). Of zo’n quotum ook echt leidt tot meer vrouwen in de bedrijfstop, hangt af van de inzet van de lidstaten. In landen waar gendergelijkheid al geen prioriteit is, worden quota namelijk vaak langzamer ingevoerd en in nog lager tempo behaald.  Aangezien de Europese lidstaten onderling zeer verschillen in hun houding tegenover gendergelijkheid, zal het nieuwe quotum naar verwachting niet overal de gewenste resultaten boeken.

Verder kijken dan de bestuurskamer

Quota zijn bedoeld om bedrijven te motiveren een cultuur te creëren waarin (vrouwelijk) talent wordt ontwikkeld, gestimuleerd en behouden. In theorie komen er zo meer vrouwen terecht op senior managementposities en uiteindelijk in bestuursfuncties. De praktijk blijkt echter weerbarstig: in de VS had in 2021 32% van de bedrijven minimaal 3 vrouwen in de raad van bestuur, terwijl slechts 6% van de bedrijven een vrouwelijke CEO had en nog geen 8% een vrouwelijke voorzitter.

Als de EU echt werk wil maken van meer vrouwen in het bedrijfsleven, is alleen een quotum dan ook niet genoeg. Er moet gekeken worden naar bredere maatschappelijke issues die gendergelijkheid in de weg staan. Neem bijvoorbeeld de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die onder de EU-lidstaten gemiddeld 14% is. Of de ongelijkheid rondom de zorg voor kleine kinderen, waarbij vrouwen nog altijd twee keer zoveel tijd kwijt zijn aan zorgen dan mannen.

Loontransparantie en kinderopvang

De EU lijkt dit te beseffen en werkt nu aan regelgeving rondom loontransparatie om zo gelijke beloning voor gelijke werkzaamheden te bevorderen. Ook wil de EU lidstaten verplichten om meer te investeren in kwalitatieve en makkelijk toegankelijke kinderopvang. Op de korte termijn zal het vrouwenquotum waarschijnlijk leiden tot meer vrouwen in de Europese bedrijfstop. Maar pas als ook andere achterliggende maatschappelijke issues worden aangepakt, zal er echt gendergelijkheid in Europa worden bereikt.

Over het artikel

‘How New EU Quotas For Women On Boards Can Lead To Greater Equality’ werd onderzocht en geschreven door Corinne Post, schrijver bij Forbes. Bron van dit artikel is de website van Forbes.

Het laaste nieuws

Kick-off Werkgroep D&I 2023

Op 4 april kwamen vijf vooruitstrevende IT-bedrijven samen voor de kick-off van de tweede editie van de Werkgroep D&I.Inzet: hoe maak je je bedrijf structureel diverser en inclusiever?

Twee jaar Taskforce D&I

De Taskforce Diversiteit en Inclusie (D&I) bestaat nu bijna twee jaar en werkt hard aan het realiseren van een meer diverse en inclusieve digitale sector. Na twee jaar zijn de ambities nog steeds torenhoog.

Digitale sector heeft meer D&I-data nodig om diversiteitsprobleem te tackelen

Zonder een datagedreven D&I-beleid is het voor de IT-sector moeilijk haar eigen diversiteitsprobleem te identificeren. Want een probleem kun je pas oplossen als je het kan zien.