de Volkskrant: Vrouwelijke managers verkleinen de loonkloof niet

‘Bij vrouwen vind je dezelfde vooroordelen’

Er zijn steeds meer vrouwelijke managers, maar uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit blijkt dat je dat niet terugziet in hogere beloningen voor vrouwen.

Mannen bevoordelen seksegenoten

De loonkloof is een van de hardnekkigste vormen van arbeidsmarktdiscriminatie. Vrouwen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan mannen, maar zij verdienen 14% minder. Het is deels te verklaren doordat vrouwen minder werken en ook minder vaak te vinden zijn in hoogbetaalde sectoren en op topposities. Mannen op die posities zouden hun seksegenoten bevoordelen. De onderzoekers waren verrast te constateren dat vrouwen hun leidinggevende positie niet gebruiken om hetzelfde te doen voor hún seksegenoten. Het onderzoek laat overigens wel zien dat het verschil in inkomsten tussen mannen en vrouwen groter is als er helemaal geen vrouwelijke managers in het bedrijf werken en kleiner als er veel vrouwelijke managers zijn.

Invloed uitoefenen op salaris

Een mogelijke verklaring volgens onderzoeker socioloog Margriet van Hek: “Vrouwelijke managers kunnen wel indirecte invloed uitoefenen op het salaris, door vrouwen bijvoorbeeld belangrijker taken te geven, maar in organisaties waarin al veel vrouwen werken, zien ze die noodzaak meestal niet en in masculiene organisaties twijfelen ze juist of een vrouw zich dan wel staande kan houden.”

Groter aandeel vrouwen

Hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering Janka Stoker onderzocht hoe topmannen en -vrouwen hun opvolgers selecteren. Zij stelt dat het aanstellen van een groter aandeel vrouwen wel kan uitmaken bij het verkleinen van de loonkloof. “De organisatie moet als geheel veranderen.” Vrouwen blijken volgens Stoker vaak dezelfde vooroordelen te hebben als mannen, waardoor zij hun carrière van hun seksegenoten in de weg staan. Bij het tegengaan van die genderstereotypen kunnen vrouwelijke managers volgens van Hek juist een rolmodel zijn, wat vrouwen stimuleert hoogbetaalde functies na te streven. Zo kan de loonkloof uiteindelijk worden verkleind.

Indirect de loonkloof verkleinen

De loonkloof groeit vaak als vrouwen kinderen krijgen. In organisaties waar vrouwen aan het roer staan, is meer begrip bij problemen thuis, zoals een ziek kind. Van Hek: “Dat helpt jonge moeders hun werk goed te blijven doen naast een druk gezin, wat doorstromen naar hogere functies bevorderd.” Zo zouden meer vrouwelijke managers in een organisatie dus wel indirect de loonkloof verkleinen. Volgens Van Hek is dat misschien ook beter dan dat zij hun positie gebruiken om vrouwen meer te laten verdienen vanwege hun sekse. “Wat iemand verdient mag niet afhangen van de sekse, maar van hoe goed hij of zij is in het werk.”

Over het artikel

Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Work, Employment and Society, door sociologen Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht en Margriet van Hek van de Radboud Universiteit. De inkomensgegevens van medewerkers van 41 bedrijven in 6 sectoren werden vergeleken. Bron van dit artikel is de Volkskrant, de auteur is Marike de Ruiter.

Het laaste nieuws

RSM: Vrouwenorganisaties werken vaak nog solitair

Nederlandse organisaties die opkomen voor de belangen van vrouwen zeggen de ambitie te hebben om samen te werken, maar werken in de praktijk toch vaak alleen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Women and Organisations

NRC: Weinig lgbtq+-ers in de bedrijfstop

De representatie van lgbtq+-mensen in de top van het bedrijfsleven heeft nog een lange weg te gaan. Experts raden aan om meer te investeren in het wegnemen van belemmeringen en het kweken van bewustzijn onder bestuurders.

SER: Naar een veilige werkcultuur

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is aan de orde van de dag. Van de zakenwereld tot aan de tv-studio’s in Hilversum: organisaties moeten aan de slag met een veilige werkcultuur. Het is hoog tijd voor reflectie en verandering.