Financial Times: De harde waarheid over de gender en salaris

We weten het allemaal: er bestaat een kloof tussen het inkomen van mannen en dat van vrouwen. In Nederland en Oostenrijk verdienen mannen twee keer zoveel als vrouwen. Daarbij gaat het over de totale arbeidsmarkt: niet alleen krijgen vrouwen minder salaris dan mannen, ze doen ook meer onbetaald huishoudelijk werk. De kloof is er niet alleen een van eerlijkheid, het gaat ook over efficiency: er gaat veel vrouwelijk talent verloren.

Onbenut vermogen

De Hub for Equal Representation in the Economy uit Londen onderzoekt het probleem van het verloren talent door een multinational met circa 100.000 medewerkers in 100 landen onder de loep te nemen. Zoals verwacht vinden de onderzoekers een kloof: mannen krijgen meer betaald dan vrouwen met dezelfde ervaring.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat er in sommige landen een omgekeerde kloof is: vrouwen verdienen meer dan mannen. In Pakistan bijvoorbeeld, waar de lat voor vrouwen om te gaan werken erg hoog ligt. De vrouwen die wel aan de bak komen bij multinationals hebben buitengewone capaciteiten en verdienen meer dan de gemiddelde man. Het ligt dus voor de hand dat niet-werkende vrouwen, in een betaalde baan bovengemiddeld goed zouden functioneren, niet per se supersterren te zijn. Namen deze niet-werkende vrouwen de plek in van minder goed presterende mannen, dan verhoogden ze de productiviteit van hun werkgever met 32 procent.

“Sommige mensen zijn goed in het een en andere in het andere”, aldus professor Bandiera, een van de onderzoekers. “Er is echter een groot verschil tussen de capaciteiten van mensen en de manier waarop we rollen toebedelen. Gender speelt daarin de duidelijkste rol.”

Vooruitgang?

Aangezien zowel economische redenen als eerlijkheid in de richting van meer gelijkheid wijzen, is het logisch dat er de afgelopen decennia vooruitgang geboekt is. Bandiera hoopt dat de nieuwe manieren van werken die we tijdens de pandemie hebben aangeleerd de zaak zullen versnellen. Tegelijkertijd laat onderzoek van het Institute for Fiscal Studies een zorgwekkender conclusie zien.

Het onderzoek toont aan dat er tijdens de pandemie – met thuisonderwijs, thuiswerken en daarmee een herverdeling van huishoudelijke taken – zelfs in huishoudens waar de moeder meer verdient dan de vader, een groter beroep werd gedaan op de vrouw. Meer zorg voor de kinderen, meer huishoudelijk taken en minder ongestoord het betaalde werk kunnen doen dan de man. Economische prikkels werken, maar onze – op gender gebaseerde – verwachtingen over wie het huishouden moet doen zijn hardnekkig.

Er is vooruitgang geboekt, in het bijzonder op het vlak van onderwijs voor vouwen, maar deze strijd moet uitgevochten worden op meerdere terreinen. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verdwijnt niet uit eigen beweging.

Over het artikel

en salaris is onderzocht en geschreven voor Tim Harford, schrijver bij Financial Times. Bron van dit artikel is de website van Financial Times.

Het laatste nieuws

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.

DEI-scan: In 15 minuten je sterke punten en kansen in beeld

Diverse Leaders in Tech (DLiT) lanceert de allereerste DEI-benchmark voor de Europese tech industrie. Ontdek hoe jouw tech-bedrijf scoort op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI) én hoe je vooruitgang kunt boeken.

Gratis online training ‘Het nieuwe werven en selecteren’

Deze week stond het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie op de agenda van de Eerste Kamer. Als deze nieuwe wet van kracht is, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een werkwijze voor objectief werven en selecteren vastleggen. Volg gratis de online training.