Taskforce Diversiteit & Inclusie

Whitepaper: Wet Ingroeiquotum en streefcijfers

Veel bedrijven in de digitale sector erkennen het belang van diversiteit en inclusie in hun vakgebied wel. Toch toont de praktijk aan dat ruim 42% van de bedrijven nog geen enkele stap heeft gezet op dit gebied. Tijd voor verandering. Op 1 januari 2022 trad de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers in werking, die moet zorgen voor een eerlijkere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven. Wat houdt deze wet in en wat moet je doen om je eraan te houden? We leggen het je uit in een whitepaper.

Belang

De wet is het resultaat van jarenlange discussies en onderzoek naar de scheve verhoudingen in het bedrijfsleven. Voordat de wet van kracht ging waren er al vrijwillige streefcijfers, maar deze werden te vaak niet gehaald. Hierdoor werd de roep om een quotum steeds luider.

Verplichte quota en streefcijfers voor gendergelijkheid zijn ook hard nodig om het vooruitstrevende karakter van het Nederlandse bedrijfsleven vast te houden. We worden momenteel aan alle kanten ingehaald door landen die hier al langer mee bezig zijn, met positieve resultaten. Zoals in Noorwegen, waar ze maar liefst 40 procent vrouwen in topfuncties hebben.

Hoe werkt de wet?

Het ingroeiquotum geldt voor beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Dat zijn er ongeveer honderd. Bij deze bedrijven moet volgens de wet tenminste een derde van de Raad van Commissarissen (RvC) uit vrouwen bestaan en een derde uit mannen.

Valt jouw bedrijf hieronder? Check het in de whitepaper!

Hoe stel je streefcijfers en plannen op?

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een stappenplan ontwikkeld voor het opstellen van doelen op het gebied van diversiteit.

Check het stappenplan en verdere uitleg over de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers in het whitepaper. Je kunt deze aanvragen door het invullen van onderstaand formulier.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  • *Na invullen van dit formulier ontvang je nog één opvolgmail met meer informatie over de Taskforce Diversiteit & Inclusie. 

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Het is belangrijk om op brede schaal bezig te zijn met diversiteit en inclusie en niet alleen binnen de top van je organisatie. Wil je diversiteit en inclusie echt op de agenda zetten? We helpen je met een uitgebreide kennisbank. Wil je een keer sparren over hoe jouw bedrijf inclusiever kan worden? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Het vrouwenquotum doet het glazen plafond kraken

Sinds 1 januari 2022 is het Nederlandse vrouwenquotum van kracht; beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.
SER

Raad keurt EU-wetgeving goed voor genderevenwicht in top bedrijven

Er moet een gelijkmatigere vertegenwoordiging komen van mannen en vrouwen in raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde bedrijven. De Europese Raad heeft hiervoor een EU-wetgeving goedgekeurd.
FD

Werkt een vrouwenquotum? Een gesprek tussen politicoloog en hoogleraar

Het FD ging in gesprek met Julia Wouters en Barbara Baarsma. Hoe denken zij over het vrouwenquotum en werkt dit volgens hen?