MT/Sprout

We slaan door in politieke correctheid: diversiteit gaat over álle mensen

Je hoort er momenteel heel veel over: Diversiteit en Inclusie op de werkvloer. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en is het echt een middel voor bedrijven om beter te kunnen functioneren? Of vooral een doel om mee te scoren naar de buitenwereld? Als het aan columnist en strateeg Kirsten de Roo ligt, dan stoppen we met quota en selectie op basis van ‘hokjes’. Ze schreef er een column over voor MT/Sprout.

Diversiteit gaat over meer dan alleen de zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Het gaat ook over onzichtbare verschillen zoals geloofsovertuiging of vaardigheden. Inclusie is dan vervolgens hoe we omgaan met deze verschillen, zonder mensen buiten te sluiten en met respect voor elkaar.

Focus op onzichtbare verschillen

Kirsten de Roo is voorstander van het creëren van diversiteit binnen organisaties, maar ziet liever de focus op denkwijze, ideeën en visie van mensen. Hierdoor ontstaat er op een natuurlijke manier diversiteit. Wat heb je nodig binnen je bedrijf aan competenties, kennis en talenten om diversiteit te bevorderen in de verschillende manieren van denken en doen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling van je bedrijf.

Focus je je meer op de zichtbare verschillen zoals leeftijd en geslacht, dan werk je volgens De Roo juist discriminatie in de hand. “Kies voor diversiteit omdat je het DNA van je bedrijf of team wilt verbeteren, niet om te scoren en omdat het goed staat voor je marketing.”

Symptoombestrijding

In quota gelooft De Roo niet. Dat is symptoombestrijding. Het gaat er om dat we ons meer bewust worden van het feit dat we vooroordelen hebben en ons op basis daarvan een beeld vormen die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Hierdoor worden niet de juiste mensen aangenomen en voelen deze mensen zich niet thuis binnen het bedrijf.

Dus kies voor de persoon met de juiste kwaliteiten, die het best past in de rol en de werkomgeving. “Neem ze aan op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen, dan kunnen al die diversiteitsquota de prullenbak in”.

Over het artikel

Deze column is eind oktober 2022 geschreven door strateeg Kirsten de Roo voor MT/Sprout.

Gerelateerde artikelen

Salesforce

Equality Groups: Gelijkwaardheid voor iedereen

Gelijkheid is een kernwaarde binnen Salesforce. Bedrijven zijn een krachtig platform om gelijkwaardigheid voor iedereen te creëren en te promoten.
NRC

Bonus voor voltijd werk gaat niet alle vrouwen motiveren

Vrouwen die minder gaan werken als ze kinderen krijgen, blijven dat vaak zo doen. Ook als de kinderen ouder en zelfstandiger zijn. Het beleid om deze groep vrouwen te stimuleren…
AFAS Software
Frontrunner

Jaarlijks HR onderzoek naar de diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse organisaties

Jaarlijks HR onderzoek naar de diversiteit en inclusie binnen Nederlandse organisaties. Hoe pakken zij het aan?