AFAS Software
Frontrunner Frontrunner

Regel de eerste, divers ben je niet in één keer

Divers ben je als organisatie niet in één keer. Het is een kwestie van stap voor stap op weg gaan. En het grootste verschil maak je door keiharde doelen te stellen over ‘de eerste’. De eerste vrouw in een team bijvoorbeeld. Dat merkten wij bij AFAS.

In de tech-wereld zien we voornamelijk mannelijke teams waar (nog) geen vrouwen in vertegenwoordigd zijn. De eerste vrouw in een team is altijd het lastigst. Tegelijkertijd is het effect van één vrouw groot. Stel je een appgroep voor met alleen mannen. Wat gebeurt er met de sfeer als er ook een vrouw in komt? Juist, die verandert meteen. Net zoals de dynamiek in een yogaclub die alleen uit vrouwen bestaat anders wordt zodra er ook een man aansluit.

Harde doelen

Daarom stelden we tien jaar geleden als eerste doel dat er op elke afdeling en in elk team minimaal één vrouw werkzaam zou zijn. We begonnen met het uitzetten van interne en externe vacatures alleen voor vrouwen. Vervolgens was het natuurlijk zaak dat die eerste vrouwen zich ook senang voelden en bleven voelen in een team. Dus luisterden en keken we heel goed: waar lopen ze tegenaan? Wat moet anders? We richtten er een werkgroep voor op. Zodat we ervaringen (waarom word ik altijd gevraagd om het verslag te schrijven? Waarom moet je hier standaard veertig uur werken? Waarom is het te koud in de kolfruimte?) meteen konden vertalen naar oplossingen in de praktijk. Op die manier werd het ook steeds aantrekkelijker voor vrouwen om bij ons te komen werken.

Die werkwijze hebben we inmiddels toegepast op allerlei groepen die ondervertegenwoordigd zijn in onze branche. Zo kwamen onder meer de halalgerechten, de regenboogvlaggen en de gebedsruimte met wasbak op de vloer. Met resultaat. Op dit moment is bijna de helft van de medewerkers vrouw, stijgt het aantal medewerkers met een niet-Nederlandse afkomst, en groeit het aandeel collega’s met een religie of seksuele voorkeur die je minder vaak ziet in onze branche.

Inclusieve software

Inmiddels zitten we in de volgende fase: zorgen dat verschillen tussen mensen ons ook echt verrijken. Want inclusief denken is nodig voor ons product én voor onze organisatie. Bij AFAS maken we software voor veel verschillende klanten. Alle delen van die software moeten goed aansluiten bij elke individuele klant. Inhoudelijk én aan de buitenkant. Een divers team bekijkt producten vanuit meerdere gezichtspunten. Daar worden die producten beter van. Een voorbeeld: vroeger zag je in de lente bij het opstarten van onze software een foto van iemand die in het gras ligt, ontspannen, bloemetje tussen de tenen. Én met zijn voetzool naar de camera. Voor sommige mensen een mooie foto, maar in sommige culturen is het beledigend. Dan is het een kleine moeite een foto te zoeken die iederéén aanspreekt.

Op dezelfde manier heeft inclusiviteit meerwaarde voor onze organisatie. Het is belangrijk om mensen van buiten je eigen bubbel te ontmoeten. Zo verander je misschien je mening, of doe je op zijn minst nieuwe inzichten op. Dat brengt ons bedrijf verder.

Inclusieve cultuur

Of dat lukt, heeft alles te maken met de bedrijfscultuur. Die moet veilig zijn, zodat medewerkers zichzelf durven zijn, elkaar vragen durven te stellen, en bevraagd durven te worden op wat hen uniek maakt. Daar investeren we in door te blijven praten met elkaar. Dat doen we op allerlei plekken. In onze Breek in de Week bijvoorbeeld. Daarin komen we met alle medewerkers van AFAS (virtueel) bij elkaar om lief en leed en zakelijke ontwikkelingen of bijvoorbeeld innovaties te delen. Daar legde een medewerker die transgender is, uit wat de Pride maand voor haar betekent. En vertelde een andere collega hoe het is om te vasten in coronatijd. Dat levert mooie gesprekken op.

We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg! Dat zou ook ons belangrijkste advies zijn: wacht niet tot je het perfect kunt doen, maar begin gewoon met de eerste. En kijk heel goed wat je voor diegene kunt doen. Ook als je een klein bedrijf bent. De tweede en volgenden komen dan eenvoudig.

Over AFAS
Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. De missie van AFAS Software is: inspireert beter ondernemen. Dat doen de 550 medewerkers van AFAS met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er een hoger doel mee bereikt. Organisaties houden tijd over voor wat ze echt belangrijk vinden, kwaliteit en werkplezier.

Gerelateerde artikelen

AG Connect

De multiculturele werkvloer

Het aantal internationale collega’s bij Nederlandse techbedrijven groeit hard. Een multiculturele werkvloer brengt uitdagingen met zich mee en vereisen een inclusieve mindset zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Het vrouwenquotum doet het glazen plafond kraken

Sinds 1 januari 2022 is het Nederlandse vrouwenquotum van kracht; beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.
AG Connect

Best practice Ordina: omgaan met neurodivergente werknemers

Neurodivergente werknemers worden vaak als anders gezien en voelen zich hierdoor minder thuis in een organisatie. Hoe kun je hier als werkgever mee omgaan en waar moet je rekening mee…