Waarom het hybride werken techbedrijven mínder inclusief kan maken – en hoe dit te voorkomen

Nu de pandemie op zijn eind loopt, zijn veel bedrijven op zoek naar de ideale balans tussen fulltime op kantoor zitten en thuiswerken. Flexibele en hybride werkvormen zouden goed zijn voor de diversiteit, maar hoe zit het met de inclusiviteit?

Uit een grote internationale enquête van communicatieplatform Slack blijkt dat vooral leidinggevenden, witte kenniswerkers, mannen en mensen zonder kinderen er voor kiezen om op kantoor te werken. Komen deze mensen eerder in aanmerking voor promoties of salarisverhoging omdat ze vaker ‘gezien’ worden? En hoe beoordelen managers dan de prestaties van werknemers die van huis werken? Het zijn slechts een paar van de complexiteiten die nieuwe hybride werkvormen met zich mee brengen.

Verwachting versus realiteit

Uit sommige onderzoeken blijkt dat hybride werken gendergelijkheid kan bevorderen. Zo zou thuiswerken moeders de kans bieden om makkelijker terug te keren op de arbeidsmarkt. Maar uit andere onderzoeken blijkt dat op afstand werken juist traditionele taakverdelingen rondom zorg en huishouden versterkt. Bij de introductie van hybride werkvormen moet dus goed worden nagedacht wat de mogelijk gevolgen kunnen zijn. Om hier iets zinnigs over te zeggen, kunnen bedrijven het beste beginnen bij de data.

Meten is weten

Uit een recent rapport van Techleap.nl, Diversity Hero en de NLdigital Taskforce voor Diversiteit en Inclusie blijkt dat maar weinig Nederlandse bedrijven over relevante data wat diversiteit en inclusie betreft beschikken. Zo houdt maar liefst zeventig procent van de bedrijven geen data bij over etnische diversiteit, werknemers met een beperking, socio-economische achtergrond of neurodiversiteit. Terwijl deze data juist belangrijk zijn om te kunnen meten welk resultaat diversiteits- en inclusie-initiatieven opleveren.

Grote vragen en kleine details

Naast het inzichtelijk krijgen van relevante data moeten er vragen worden gesteld. Wat betekent hybride werken precies? Is het één dag per week thuis werken, of juist één dag per week op kantoor? Daarnaast moet gekeken worden hoe de ideale werknemer functioneert in zo’n hybride cultuur, zodat werknemers zo objectief mogelijk beoordeeld worden en het bedrijf niet het risico loopt door onbewuste vooroordelen toch mensen die vaker op kantoor werken te belonen.

Inclusief en sociaal

Ook wat betreft inclusief werkgeverschap valt er een hoop te winnen door van te voren goed na te denken over hoe hybride werken inclusie kan bevorderen. Biedt het bedrijf bijvoorbeeld genoeg (financiële) steun om voor alle werknemers een prettige thuiswerkomgeving te garanderen? En, last but not least, hoewel hybride werken veel voordelen biedt, is een beruchte valkuil het eenzame gevoel dat werknemers kunnen krijgen. Leidinggevenden kunnen dit ondervangen door successen en mijlpalen met elkaar te vieren.

Over het artikel

‘The hybrid workplace could make tech companies less inclusive — here’s what you can do’ werd onderzocht en geschreven door Andrea Hak voor The Next Web.

Gerelateerde artikelen

Deloitte

Women @ Work 2022: A Global Outlook

Deloitte-onderzoek Women @ Work 2022, A Global Outlook, geeft unieke kijk in het leven van vrouwen op de werkplek. Het onderzoek laat een zorgwekkende impact op de langere termijn zien,…
TNO

Handreiking: Interventies voor behoud & doorstroom

Hoe zorg je er als werkgever voor dat cultureel divers talent zich thuis voelt op de werkvloer? En hoe creëer je gelijkwaardige kansen voor ontwikkeling en groei?
Harvard Business Review

Diverse teams: psychologisch veilige omgeving voorwaarde om te excelleren

Divers samengestelde teams vaak onderpresteren omdat mensen met verschillende achtergronden botsen. Hoe zorg je voor een psychische veilige omgeving?