TechYourFuture, Windesheim en Saxion

Toolbox Gender Include IT

Steeds meer meisjes en vrouwen kiezen voor een studie in de ICT-sector en de techniek. Dat is goed nieuws! Echter blijkt dat deze technisch opgeleide vrouwen het technische werkveld veel sneller verlaten dan hun mannelijke collega’s. Vooral de ICT-sector kampt met dit probleem. De Toolbox Gender Include IT is ontwikkeld als antwoord op dit probleem zodat het organisaties handvatten geeft om gender inclusiever te werken.

Tekort aan ICT professionals remt de groei van bedrijven

Er is een groot tekort aan ICT professionals. Door digitalisering zullen deze tekorten nog mee toenemen. Om nieuwe innovatieve digitale producten en diensten te ontwikkelen, hebben we voldoende ICT professionals en digitaal talent nodig met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Op dit moment is er een groot tekort aan ICT professionals waardoor veel bedrijven aangeven geremd te worden in hun groei en ontwikkeling.

Hoe kunnen deze tekorten teruggedrongen worden?

Dit kan onder meer door onbenut arbeidsmarktpotentieel aan te spreken, waaronder vrouwen. We zien dat de instroom van vrouwen in de ICT sector groeit. Echter is er een grote uitstroom van vrouwen in de ICT-sector te signaleren. Waar komt dit door en hoe kunnen die oorzaken bestreden worden waardoor de uitstroom van vrouwen in de ICT beperkt blijft? Als antwoord op deze vragen is de toolbox Gender Include IT opgesteld. Minder uitstroom is niet alleen gunstig voor de vrouwelijke professionals, maar voor alle ICT-medewerkers. De suggesties in de toolbox zijn gericht om ICT-opleidingen en ICT-bedrijven meer inclusief te maken voor een brede groep mensen.

Over de toolbox

In de toolbox voor ICT-bedrijven staan tools verdeeld in meer dan vijftien keuzetools zodat het passend is voor ieder bedrijf. De toolbox Gender Include IT is ontwikkeld door TechYourFuture, Windesheim en Saxion, en in samenwerking met bedrijven en scholen. Bron van dit artikel is de website van Katapult.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Diverse teams: psychologisch veilige omgeving voorwaarde om te excelleren

Divers samengestelde teams vaak onderpresteren omdat mensen met verschillende achtergronden botsen. Hoe zorg je voor een psychische veilige omgeving?
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe zorg je voor inclusieve werving en selectie?

Hoe richt je HR-beleid in om meer vrouwen en minderheden binnen te halen én te behouden? Succesvolle techbedrijven delen praktische tips en best practices.
Forbes

Drie manieren om techtalent te ontsluiten:
diversiteit, leren en aanpassingsvermogen

Techbedrijven kampen met een groot tekort aan nieuw talent. Hoog tijd om innovatieve manieren te bedenken om talent te ontdekken, te kweken en te koesteren. Nu en in de toekomst.