TechYourFuture, Windesheim en Saxion

Toolbox Gender Include IT

Steeds meer meisjes en vrouwen kiezen voor een studie in de ICT-sector en de techniek. Dat is goed nieuws! Echter blijkt dat deze technisch opgeleide vrouwen het technische werkveld veel sneller verlaten dan hun mannelijke collega’s. Vooral de ICT-sector kampt met dit probleem. De Toolbox Gender Include IT is ontwikkeld als antwoord op dit probleem zodat het organisaties handvatten geeft om gender inclusiever te werken.

Tekort aan ICT professionals remt de groei van bedrijven

Er is een groot tekort aan ICT professionals. Door digitalisering zullen deze tekorten nog mee toenemen. Om nieuwe innovatieve digitale producten en diensten te ontwikkelen, hebben we voldoende ICT professionals en digitaal talent nodig met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Op dit moment is er een groot tekort aan ICT professionals waardoor veel bedrijven aangeven geremd te worden in hun groei en ontwikkeling.

Hoe kunnen deze tekorten teruggedrongen worden?

Dit kan onder meer door onbenut arbeidsmarktpotentieel aan te spreken, waaronder vrouwen. We zien dat de instroom van vrouwen in de ICT sector groeit. Echter is er een grote uitstroom van vrouwen in de ICT-sector te signaleren. Waar komt dit door en hoe kunnen die oorzaken bestreden worden waardoor de uitstroom van vrouwen in de ICT beperkt blijft? Als antwoord op deze vragen is de toolbox Gender Include IT opgesteld. Minder uitstroom is niet alleen gunstig voor de vrouwelijke professionals, maar voor alle ICT-medewerkers. De suggesties in de toolbox zijn gericht om ICT-opleidingen en ICT-bedrijven meer inclusief te maken voor een brede groep mensen.

Over de toolbox

In de toolbox voor ICT-bedrijven staan tools verdeeld in meer dan vijftien keuzetools zodat het passend is voor ieder bedrijf. De toolbox Gender Include IT is ontwikkeld door TechYourFuture, Windesheim en Saxion, en in samenwerking met bedrijven en scholen. Bron van dit artikel is de website van Katapult.

Gerelateerde artikelen

AFAS Software
Frontrunner

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij AFAS

Britt Breure, HR-directeur bij AFAS legt uit hoe ze met kleine stapjes diversiteit meer context en inhoudt geeft en tegelijkertijd tastbaar maakt voor heel AFAS.
Deloitte

Women @ Work 2022: A Global Outlook

Deloitte-onderzoek Women @ Work 2022, A Global Outlook, geeft unieke kijk in het leven van vrouwen op de werkplek. Het onderzoek laat een zorgwekkende impact op de langere termijn zien,…
McKinsey & Company

Vrouwen op de werkvloer anno 2022

Nu vrouwen in topfuncties sneller van baan wisselen dan ooit tevoren, hebben bedrijven de grootste moeite om vrouwelijke leiders te behouden. Dat is de belangrijkste