SER, Diversiteit in Bedrijf

Bedrijfsleven laat kansen diversiteit onbenut

Uit onderzoek van SER Diversiteit in Bedrijf, in samenwerking met Universiteit Utrecht en de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor, is gebleken dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Ze hebben hierbij weinig aandacht voor de door- en uitstroom van deze medewerkers.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het moet wel werken. Inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk’ onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland. Als er niet voldoende aandacht is voor het behoud van werk en doorstroommogelijkheden in het diversiteitsbeleid, dan kan dit leiden tot een draaideureffect.

Kansen diversiteit

Uit onderzoek blijkt dat:

  • Organisaties zich vooral richten op de instroom van ondervertegenwoordigde groepen (zoals personen met een migratieachtergrond);
  • De minste aandacht gericht is op het formuleren van doelstellingen om onevenredige uitstroom van deze ondervertegenwoordigde groepen te verminderen;
  • Een meerderheid van de organisaties aangeeft te werken aan inclusie, maar focust dan vooral op het organiseren van allerlei activiteiten. Structurele doelen en effecten komen onvoldoende concreet in beeld;
  • Organisaties het lastig vinden concrete inclusiedoelstellingen te formuleren en te evalueren.

Naar aanleiding van deze uitkomsten is er een vertaalslag gemaakt tussen beleidsdoelen en praktische toepassing om de link tussen wetenschap en praktijk vorm te geven: handreiking SMART-doelstellingen.

Er komt nog een vervolgonderzoek waarin de focus meer ligt op het realiseren van draagvlak en borging voor diversiteit en inclusie op alle niveaus.

Over het onderzoek

“Het Moet Wel Werken – Inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk” is een onderzoek van de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor en is mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Bron van dit artikel is de website van de SER, Diversiteit in Bedrijf en is gepubliceerd in september 2021.

Dit artikel is geplaatst op 30 september 2021.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe integreer je D&I accountability in alle lagen van de organisatie?

Als je een divers en inclusief bedrijf wilt realiseren, is het nodig dat managers en medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor die gezamenlijke visie. Deze concrete stappen helpen je op weg…
Harvard Business Review

Hoe bedrijven proactief kunnen reageren op maatschappelijke ontwikkelingen

Bedrijven voelen steeds meer druk om te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen rondom sociale inclusie, maar doen dat nog te vaak op een reactieve en passieve wijze.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

It’s a wrap: terugblik tweede editie Werkgroep D&I

De tweede editie van de Werkgroep Diversiteit & Inclusie van de Taskforce D&I is afgerond. We blikken met de deelnemers terug op de geleerde lessen.