MT/Sprout

Salaris vrouwelijke managers lager met vrouwelijke CEO – hoe kan dat?

Uit een grote studie blijkt dat bij grote Amerikaanse bedrijven vrouwen minder verdienen onder een vrouwelijke CEO. Volgens de onderzoekers zouden topvrouwen alleen goed zijn voor het ‘afstrepen’ van diversiteit bij het bedrijf.

Mijn naam is Peter

Begin 2022 vond er onder honderden vrouwelijke LinkedIn-gebruikers een opvallende identiteitswissel plaats. Opeens heetten ze allemaal Peter. De actie was opgezet door belangengroep WOMEN Inc. Uit hun onderzoek bleek dat er meer CEO’s zijn die Peter heten, dan dat er vrouwelijke CEO’s zijn.

Er zijn nog altijd niet veel vrouwen aan de top, dus een vrouwelijke directeur lijkt een logische stap het aantal vrouwen in andere managementfuncties te verhogen. Maar uit een studie lijkt het tegendeel waar te zijn: een vrouw als CEO kan onvoordelig uitpakken voor andere vrouwelijke topmanagers bij dezelfde organisatie. Vooral als het gaat om salaris.

Lager salaris

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat als een vrouwelijke topbestuurder een vrouw als CEO heeft, haar beloning zo’n 16 procent lager ligt dan bij een mannelijke CEO. Mannelijke topbestuurders verdienen hetzelfde met een vrouwelijke CEO als bij een mannelijke CEO. Daar zit geen verschil. Waar ligt dit dan aan?

Uithangbord voor diversiteit

Bij het hebben van een vrouwelijke CEO voelen bedrijven minder de noodzaak om andere vrouwelijke topmanagers aan te nemen, omdat ze met de vrouwelijke baas al kunnen laten zien hoe belangrijk diversiteit voor ze is.

Hoe zit dat in Nederland?

In Nederland en Europa is geen vergelijkbare studie gedaan, wel een grootschalige enquête (2019) naar de impact van vrouwelijke managers bij bedrijven. Deze enquete was gericht op twee vragen: Verkleint een vrouwelijke manager de salariskloof tussen mannen en vrouwen? En verbetert de bedrijfscultuur met een vrouwelijke manager? De uitkomst hiervan was dat een vrouwelijke manager de salariskloof tussen mannen en vrouwen niet verkleint. Om de loonkloof te dichten, moet de hele organisatie mee veranderen.

Over het artikel

Het artikel ‘Vrouwelijke managers verdienen minder onder een vrouwelijke CEO – Hoe kan dat? is geschreven door Herwin Thole voor MT/Sprout.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Alle gevolgen van loontransparantie

Loontransparantie wordt steeds vaker ingezet als instrument in de strijd om eerlijke en gelijke beloning. Maar onderzoekers waarschuwen nu dat loontransparantie ook andere, onvoorziene gevolgen kan hebben.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Meer vrouwen? Pas dan ook organisatiestructuren aan

Ze zijn er niet, wordt vaak gezegd door werkgevers als ze worden gewezen op het lage aandeel vrouwen in de organisatie. Maar met alleen meer vrouwelijke IT’ers willen en werven,…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Het vrouwenquotum doet het glazen plafond kraken

Sinds 1 januari 2022 is het Nederlandse vrouwenquotum van kracht; beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.