We Rise

Publiek/private samenwerking voor meer slagkracht

Door middel van een unieke samenwerking tussen publieke en private organisaties probeert We-Rise de Diversiteit en Inclusiviteit te vergoten. Doordat we een publiek-private samenwerking ervan gemaakt hebben, kunnen krachten gebundeld worden en zowel beleidsdoelen als bedrijfsdoelstellingen versneld bereikt worden (maatschappelijk en economisch). Overheid kan zijn rol pakken door samen te werken met bestaande initiatieven en daarmee gezamenlijk een actieplan maken. Onze activiteiten zijn niet alleen voor vrouwen, maar ook elke activiteit binnen het programma dient een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse samenleving. We zien dat er overal programma’s worden gedraaid voor meiden en vrouwen, maar die programma’s zijn veelal qua deelnemersprofiel identiek. Wij willen er voor zorgen dat elke activiteit op zichzelf staand een afspiegeling is, waardoor elke activiteit een diverse en inclusieve groep op zich is.

Het programma dat We-Rise ontwikkeld heeft omhelst meerdere doelstellingen en thema’s. Allereerst proberen we meer onderzoek en content te genereren en te promoten rondom het algehele Female Entrepreneurship/Women in Tech landschap van de MRA en daarbuiten. Daarnaast proberen we ons te richten op de werving van meer vrouwelijk tech-talent en het vergroten van hun kennis en netwerk om zoveel mogelijk talent te behouden. Tot slot richten we op het vergroten van de zichtbaarheid van de al bestaande vrouwelijke rolmodellen in het tech-landschap.

Ontstaan van het programma

We zagen dat iedereen die zich op dit moment focust op de doelgroep vrouwen zelf het wiel moet uitvinden. Iedereen is bezig met zijn eigen kleine stukje, bijv. voor het aanvragen van subsidie. Als we samenwerken is er meer mogelijk en kunnen organisaties zich focussen op de expertise die zij hebben (het opleiden van talent bijvoorbeeld) en niet met onnodige administratie of financiering regelen.

Vrouwelijke ondernemers zijn nog erg ondervertegenwoordigd in het Amsterdamse en Nederlandse startup en scale-ups ecosysteem. Slechts 11,6% van alle startups en scale-ups in Nederland is opgericht door een vrouw. Het is bewezen dat voor het succes van vrouwen rolmodellen van groot belang zijn, zich kunnen herkennen in anderen in een positie waarin zij zichzelf graag zouden zien.

Helaas zijn er (te) weinig vrouwelijke ondernemers en vrouwen in de tech-sector die worden ingezet als rolmodel. Daarnaast creëert het tekort aan diversiteit in dat ecosysteem een ondernemerscultuur die vrouwelijke ondernemers en vrouwelijk talent niet ten goede komt.

Vrouwelijke ondernemers hebben lastiger toegang tot financiering dan mannelijke ondernemers. Recent onderzoek door Techleap.nl toont aan dat van alle investeringen in startups in Nederland sinds 2008 slechts 5.3% naar zgn. mixed-team (mannelijke en vrouwelijke oprichter) of female-led (vrouwelijke oprichter) startups is gegaan. Met name een eerste investering (in de opstartfase van een bedrijf) ophalen lijkt voor female-led startups erg moeilijk, waardoor verder groei tot een scale-up vrijwel onmogelijk wordt. Vrouwelijke ondernemers zijn vrouwen die oprichter zijn van een innovatief en/of schaalbare onderneming. Vrouwen in de tech-sector zijn vrouwen die werkzaam zijn bij een tech-bedrijf en/of oprichter zijn van een tech onderneming. Recentelijk onderzoek, waarbij een groep van 1638 vrouwelijke ondernemers is vergeleken met een groep van 1882 mannelijke ondernemers in Nederland, laat zien dat de behoeften van vrouwelijke ondernemers anders zijn dan die van mannen. Hieruit blijkt onder andere dat vrouwelijke ondernemers minder risico nemen en minder snel durven “pionieren’’. Vrouwen zijn vaker zelfkritisch en hebben daarom meer behoefte aan extra training en bevestiging om zich zelfverzekerder te voelen. Daarnaast zijn er meer vrouwen dan mannen die een deeltijd carrière hebben en daarom behoefte hebben aan kennis en netwerken die hier rekening mee houden en hen hierin passende ondersteuning bieden.

We hebben contact gezocht met alle organisaties die zich richten op het empoweren van de vrouw. We hebben verenigd door middel van bijeenkomsten, diners en calls. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk een 3-jarig actieplan ingediend. Dit plan bevat specifieke en concrete SMART-geformuleerde doelstellingen. Onder andere:

  • Het organiseren en toegang bieden tot trainingen en workshops voor 10.000 vrouwen
  • Het positioneren en kennis delen van 50 vrouwen als inhoudelijk expert rondom een specifiek thema
  • Ondersteunen bij start van 40 female (co)led startups
  • Het organiseren van diverse/inclusive hiring training voor 300 corporate medewerkers

Een voorbeeld van een interventie in ons programma is onze RISE ‘21 class. Waar we 21 meiden/vrouwen gaan opleiden tot rolmodel:

Why should you be out there? When girls, young women and young professionals have role models with whom they can identify, they will increase their political, economic and cultural ambitions. When you don’t see women like you, the gap between gender equality will take forever to disappear.

Lees hier meer over het programma.

Met ons programma zijn we trots op wat we hebben bereikt. Het gezamenlijke 3-jarige actieplan met female organisaties heeft geresulteerd in totaal budget van 3 miljoen en een subsidie van 750k voor dit actieplan. Een actieplan waarmee de positie van vrouwen in tech en vrouwelijk ondernemerschap in 3 jaar gaan versterken. Amsterdam is de eerste stad die zich zo dedicated, en op deze schaal, inzet op het onderwerp D&I door middel van deze subsidie en samenwerking. De les die voor ons het best naar voren kwam in deze aanpak is mooi te beschrijven meet een citaat van Nelson Mandela: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Taskforce Diversiteit & Inclusie: 10 lessons learned

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de digitale sector diverser en inclusiever kan worden gemaakt. Dit artikel maakt de balans op: hoe maak…
TOPdesk

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij TOPdesk

Software-ontwikkelaar TOPdesk valt op in de IT-sector. Al jaren werken er ongeveer evenveel vrouwen als mannen bij het bedrijf. Nick Spier en Stephanie Ip vertellen waarom D&I bij TOPdesk in…
Harvard Business Review

Micro-bevestigingen tegen micro-agressie

Werknemers die tot een minderheid behoren, hebben vaak te maken met micro-agressies op de werkvloer. Deze subtiele negatieve acties hebben effect op iemands prestaties en welzijn. Onderzoekers hebben een tegengif…