AFAS Software
Frontrunner Frontrunner

Jaarlijks HR onderzoek naar de diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse organisaties

Nederlandse bedrijfsleven begrijpt het maatschappelijk belang van diversiteit en inclusie maar mist kennis om dit verder door te pakken. Dat blijkt uit het jaarlijks HR Trendonderzoek door AFAS in samenwerking met Performa en onderzoekers van Berenschot onder meer dan tweeduizend HR-professionals.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de HR-professionals voor een groot deel bewust zijn van de positieve gevolgen van een divers medewerkersbestand. Echter geeft de helft van de onderzochte HR-professionals aan dat er geen focus ligt op het actief voorkomen van discriminatie binnen de organisatie.

Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot vertelt dat bedrijven steeds meer de voordelen van een diversiteit en inclusie-beleid inzien. Maar ze missen nog handvatten om dit inzicht om te zetten in daden. Dit komt meden door de kennis die ontbreekt.

Top 3 redenen om aan te sturen op diversiteit en inclusie

  • Hoort bij maatschappelijke visie
  • Komt ten goede aan prestaties teams en afdelingen
  • Stimuleert goed werkgeverschap en “employer brand”

Enkele opvallende resultaten

  • 25% ziet kansen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door meer aandacht te richten op diversiteit en inclusie binnen het bedrijf.
  • 22% onderneemt concrete actie om tot meer diversiteit en inclusie te komen.
  • Bij het openbaar bestuur ligt het percentage concrete actie op diversiteit en inclusie veel hoger, namelijk 42%. Daarnaast ligt het percentage actief tegengaan van discriminatie hoger bij de sector openbaar bestuur.
  • 27% houdt rekening met diversiteit en inclusie bij de website en het plaatsen van een vacatureteksten.

Over het artikel

Het HR trendonderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. Voor dit jaarlijkse HR trendonderzoek hebben in 2021 hebben 2.122 HR professionals meegedaan.  Bron van dit artikel is de website van AFAS software. Uitgebreide resultaten uit het onderzoek vind je op hun website.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

FD

Ruim babyverlof in de strijd om talent

Steeds meer consultancybureaus introduceren ruime en volledig doorbetaalde verlofregelingen voor jonge ouders. Ze hopen zo als werkgever een streepje voor te krijgen op de krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd dragen ze bij…
Independent

Bondgenoten voor gendergelijkheid

Veel mannen denken dat ze actieve bondgenoten zijn voor gendergelijkheid op de werkvloer, maar uit onderzoek blijkt dat hun vrouwelijke collega’s dat heel anders zien.
Forbes

Stijgende vooroordelen over vrouwelijke leiders

Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat (negatieve) vooroordelen over vrouwelijke leiders groeien. Jongere generaties houden er zelfs minder progressieve opvattingen op na dan hun ouders en grootouders.