Taskforce Diversiteit & Inclusie

Inclusieve werving & selectie: een exclusief inkijkje in Capgemini’s inclusieve aanpak

Tijdens de tweede bijeenkomst van de Werkgroep Diversity, Equity & Inclusion (DEI) delen Arwin Bisoen (Lead Diversity, Equity & Inclusion) en Giovanni van Leeuwen (Learning & Development PMO) van Capgemini inzichten over DEI, en gaven ze een exclusief inkijkje in hoe zij een inclusieve benadering van werving en selectie hanteren. Hoe kunnen we van elkaar leren om onze wervings- en selectie processen te versterken?

Tijdens de tweede bijeenkomst van de Werkgroep Diversity, Equity & Inclusion (DEI) delen Arwin Bisoen (Lead Diversity, Equity & Inclusion) en Giovanni van Leeuwen (Learning & Development PMO) van Capgemini inzichten over DEI, en gaven ze een exclusief inkijkje in hoe zij een inclusieve benadering van werving en selectie hanteren. Hoe kunnen we van elkaar leren om onze wervings- en selectie processen te versterken?

De werkgroep bestond uit een diverse mix van professionals uit verschillende sectoren, waaronder security, legal, sales/business development en HR. De deelnemers brachten specifieke doelen met zich mee, zoals het vergroten van het aantal vrouwen in leiderschapsposities, het aanpakken van het tekort aan vrouwelijk talent in technische functies, en het bespreekbaar maken van stigma’s rondom diversiteit. De discussies waren gericht op het vinden van praktische oplossingen om deze doelen te bereiken en om een inclusieve werkomgeving te bevorderen. De Werkgroep DEI wordt georganiseerd door de Taskforce Diversiteit & Inclusie, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en branchevereniging NLdigital.

In de dynamische wereld van vandaag is het aantrekken en behouden van talent een grote uitdaging. Recente cijfers tonen dat 86% van de organisaties belang hecht aan diversiteit in hun teams. Toch blijft het een uitdaging, want 62% van de kandidaten wijst banen af bij bedrijven zonder diverse en inclusieve cultuur.

“By developing inclusive hiring practices, we not only improve recruitment but also set the tone for the workplace” 

Raymond Wise

Hoewel bedrijven vaak geneigd zijn om binnen hun bekende kring te werven, beperkt dit de diversiteit op de werkvloer. Onbewuste vooroordelen spelen ook een grote rol en kunnen leiden tot het uitsluiten van bepaalde groepen kandidaten. Door bewust te werven en deze vooroordelen aan te pakken, kunnen organisaties een diverse en inclusieve werkomgeving creëren waar iedereen de kans krijgt om te schitteren.

In de aftrap van de sessie werd een prikkelende stelling voorgelegd: “Moet je positief discrimineren bij instroom en uitstroom?” De groep bleek verdeeld, met een gelijk aantal voor- en tegenstanders van de stelling. Tijdens het gesprek bracht een van de deelnemers naar voren dat bij het sollicitatieproces een van de vereisten was om minimaal vier vrouwen in een sollicitatieprocedure op te nemen, uit een totaal van tien reacties. Een andere deelnemer sprak zich uit tegen discriminatie in alle vormen en bekritiseerde het begrip “positieve discriminatie” als misleidend. Hij benadrukte dat het uiteindelijk draait om de beslissing die wordt genomen. “Als je er aandacht aan besteedt, vind ik het iets anders,” merkte hij op.

Diversiteit vieren bij Capgemini

Bij Capgemini maken ze gebruik van het Pulse Employee Listening-platform, waar medewerkers maandelijks anoniem circa acht vragen kunnen beantwoorden over de ervaringen op het werk, waaronder ook vragen over DEI worden gesteld. Soms komen ook daar behoeften naar boven voor het vieren van diversiteit door middel van evenementen en sessies. Zo organiseert Capgemini evenementen zoals Diwali, Black History Month, Ramadan/Iftar en Pride om diversiteit te vieren en zoveel mogelijk groepen te betrekken.

Bij Capgemini streven ze ernaar om hun medewerkers in alle levensfasen te begrijpen, ongeacht hun leeftijd, burgerlijke staat of gezinsstatus. Ze streven ernaar dat elke medewerker zich gewaardeerd en gehoord voelt. Daarom organiseren ze speciale sessies over onderwerpen zoals jong ouderschap en pensionering. Onlangs werden er sessies gehouden waarbij het onderwerp hormonen op de werkvloer werd besproken. “Het was een interessante ervaring die voor velen herkenning bracht of nieuwe inzichten bood,” zegt Arwin Bisoen. “Onze toewijding aan diversiteit gaat verder dan alleen het aannemen van een diverse groep mensen; het draait ook om het creëren van een inclusieve cultuur.”

DE&I Networks

De maatschappelijke openheid over mentale en fysieke beperkingen groeit. “Steeds meer mensen voelen zich comfortabel om hun persoonlijke ervaringen te delen. Dit biedt meer kansen voor ons allemaal om te leren en elkaar te ondersteunen” stelt Arwin Bisoen. Deze openheid moedigt aan tot samenwerking en het vinden van manieren om elkaar te helpen in diverse situaties.

Denk bijvoorbeeld ook aan de uitdagingen voor neurodiverse mensen in grote kantoortuinen. Het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen speelt een cruciale rol in het bevorderen van begrip en inclusie. Capgemini ondersteunt diverse gemeenschappen binnen het bedrijf, waaronder CapAbilities, Women@Capgemini, Gender, Culture & Religion, Rainbow en YoungCapgemini. Deze initiatieven bieden medewerkers platforms om zich te verbinden, te delen en te groeien binnen specifieke interessegebieden en identiteitsgroepen, zoals gendergelijkheid, professionele ontwikkeling voor jonge talenten, culturele diversiteit, LGBTQ+-gelijkheid en inclusie.

5 Principes

“We hebben 5 principes gebruikt om inclusieve vacatures te schrijven en suggesties om het wervingsproces zo divers mogelijk te houden,” legt Giovanni van Leeuwen uit. “Door deze richtlijnen te volgen, kun je vacatures creëren die uitnodigend en aantrekkelijk zijn voor een breed scala aan kandidaten, wat uiteindelijk leidt tot een meer diverse en inclusieve werkomgeving.” Dit alles in samenwerking met Roestvrij Taal.

Wees inclusief en eerlijk

Gebruik inclusieve taal, zoals “hij/zij/hen”, om discriminatie te vermijden. Benoem duidelijk wat je doet op het gebied van Diversiteit & Inclusie (D&I) en laat zien wat het beleid van de organisatie is op dit gebied. Het is belangrijk om concrete acties te benoemen in plaats van het louter als een marketingtruc te gebruiken. In onze best practices hanteren we een combinatie van agentic en communal benaderingen. We erkennen dat de communal benadering vaak meer vrouwen aanspreekt, maar we vinden het essentieel om een balans te vinden tussen beide benaderingen om een inclusieve cultuur te bevorderen.

Respecteer waarden en verschillen

Toon respect voor elkaars waarden en verschillen. Laat dit duidelijk zien op de website, bijvoorbeeld op de pagina ‘werken bij capgemini.nl’. Bij Capgemini waarderen we het principe van gelijke behandeling voor iedereen. Daarom hebben we de overeenkomst voor ‘gelijke kansen’ ondertekend, samen met 60 andere bedrijven. Het is belangrijk om actief te laten zien aan onze gemeenschap dat we ons inzetten voor diversiteit en inclusie.

Beperk functie-eisen

Voorkom een overvloed aan functie-eisen. Het aanmoedigen van sollicitaties, zelfs als kandidaten niet aan alle eisen voldoen, vergroot de diversiteit aan sollicitanten. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen minder snel reageren op vacatures: Vrouwen wachten doorgaans tot ze een 100% match hebben met de functie voordat ze solliciteren. Mannen doen dit bij 60% al. Bij ons moedigen we echter ook kandidaten aan die niet volledig aan de vereisten voldoen maar toch denken dat de functie bij hen past. Deze kleine aanpassingen kunnen een grote impact hebben.

Formuleer de vacature specifiek

Maak duidelijk wie je zoekt en betrek diverse belanghebbenden bij het sollicitatieproces. Zorg voor diversiteit in de selectiecommissies.
Focus op vaardigheden en houding, niet alleen op kennis. Een persoonlijk gesprek is essentieel om de juiste klik te vinden. Breng diverse mensen samen en bereid een selectiecriterialijst voor. Attitude is net zo belangrijk als kennis. Bij het sollicitatieformulier geven we duidelijke definities vooraf aan zodat we precies weten waar we naar op zoek zijn.

Sluit aan bij de percepties van diverse mensen

Informeer kandidaten over wat ze kunnen verwachten op de werkvloer, rekening houdend met verschillende behoeften en voorkeuren. Toon toewijding aan een inclusieve wervingsprocedure en bied flexibele werktijden, verlofregelingen en ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling.

In onze tijd, waarin diversiteit steeds meer wordt gewaardeerd, is het van belang om diversiteit te integreren in alle stadia van het wervings- en selectieproces. Een sleutel tot succes is het duidelijk en prominent benoemen van diversiteit in vacatureteksten, waarbij organisaties actief streven naar een inclusieve en gevarieerde werkomgeving. Dit vereist meer dan alleen mooie woorden; het vraagt om concrete acties, zoals het aangaan van samenwerkingen en het ondersteunen van initiatieven die het belang van diversiteit onderstrepen en ons helpen om van elkaar te leren en onze wervingsprocessen te versterken.

We kijken uit naar de volgende Werkgroep DEI sessie, waar het belang van data-gedreven diversiteit en inclusie centraal zal staan.

Op de hoogte blijven?

De maandelijkse write-up van de werkgroepbijeenkomsten vind je in de online kennisbank van de Taskforce D&I (samen met een schat aan informatie over D&I in de digitale sector). Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe content? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Gerelateerde artikelen

Forbes

3 stappen voor verbetering wervingsproces divers talent

In dit artikel van Forbes worden drie eenvoudige stappen gegeven om meer divers talent aan te trekken en het proces van aannemen aan te passen.
We Rise

Publiek/private samenwerking voor meer slagkracht

Door middel van een unieke samenwerking tussen publieke en private organisaties probeert We-Rise de Diversiteit en Inclusiviteit te vergoten. Doordat...
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Waarom skills de nieuwe diploma’s zijn

Steeds meer IT-bedrijven focussen tijdens het wervingsproces op vaardigheden in plaats van op titels en diploma’s. Dit heet competentiegericht werven en heeft de potentie om het personeelstekort en het diversiteitsprobleem…