Hogeschool Utrecht

Verandering van de ICT-cultuur is goed voor man èn vrouw

De Taskforce D&I streeft naar 50% vrouwen binnen de ICT-sector in 2030. Om dat te bereiken zijn inspirerende vrouwen nodig. Wij stelde de lijst ‘Meest inspirerende vrouwen in Tech’ samen met daarop Anita Bosman, Directeur van het Instituut voor ICT van Hogeschool Utrecht. Anita vertelt hoe zij zich inzet voor meer vrouwelijke instroom in ICT-opleidingen.

“De digitale samenleving kan alleen succesvol zijn als iedereen wordt gerepresenteerd”, vertelt Anita Bosman. “Ons instituut is inclusief maar nog niet divers genoeg: we missen nog vrouwen. Momenteel is binnen de opleiding HBO-ICT landelijk 9 tot 10 procent vrouw. Dat is geen goede afspiegeling van de maatschappij. Daarnaast is er een enorm tekort aan goede ICT’ers: er zijn 100.000 vacatures. Die zouden voor een groot deel kunnen worden ingevuld door vrouwen. Dat is belangrijk voor economie, voor de innovatie, en voor herkenbaarheid en vertegenwoordiging van het vrouwelijk perspectief.”

“We moeten af van het stereotype dat ICT voor mannen zou zijn. Als ICT’er werk je in multidisciplinaire teams, in alle sectoren en kun je bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. ICT sluit zeker aan bij vrouwen. We moeten vooroordelen wegnemen en de cultuur veranderen. Dat is goed voor mannen èn vrouwen.”

Anita vertelt hoe het Instituut voor ICT hierin investeert: “Mijn collega Mieke Braadbaart zorgt voor interventies om meer vrouwen te interesseren en te behouden voor onze ICT-opleidingen.” Floortje Teeuwen, vierdejaars studente Software Development, draagt hierin ook bij. Zij informeert vrouwen die een ICT-opleiding overwegen: “Ik zie bij zo’n interventie mensen roezemoezen omdat ik niet voldoe aan hun voorstelling van een ICT-student. Het stereotype is sterk. Bij de opleidingskeuze kijken mensen immers naar wie er al op zitten. Als dat vooral jongens zijn, met mannelijke docenten, dan demotiveert je dat als vrouw. Het is belangrijk dat vrouwen zichzelf kunnen herkennen in medestudenten.”

Het instute for ICT organiseert ook netwerkevents waar vrouwelijke studenten, docenten en rolmodellen vanuit het bedrijfsleven samenkomen. “Allerlei onderzoek toont aan dat samenwerken van mannen en vrouwen ten goede komt aan productiviteit en innovatiekracht. Mannen en vrouwen samen functioneren beter dan ongemengde teams.” Zegt Anita.

De doelstelling binnen de opleiding is 30 procent vrouwen in 10 jaar. Bij de deeltijdmasteropleiding Master of Informatics hebben ze dat al bereikt. Het is goed dat vrouwen langs die weg in de ICT komen te werken. Hopelijk gebeurt dit ook in de voltijd HBO-ICT opleidingen. Daar zet Anita zich graag voor in.

Terecht dus, dat Anita Bosman op de lijst ‘Meest inspirerende vrouwen in Tech’ staat.

Over het artikel

Anita Bosman is sinds 2018 Directeur van het Instituut voor ICT van de Hogeschool Utrecht. Anita zet zich in voor meer vrouwelijke instroom in ICT-opleidingen. Bron van dit artikel is de website van Hogeschool Utrecht.

Dit artikel is geplaatst op 9 januari 2022.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

Financial Times

Belang van inclusief taalgebruik

Eenmanszaak, raadsheer, leraar en ombudsman; in de werksfeer is het masculiene taalgebruik niet van de lucht. Hoog tijd voor verandering, want een inclusieve werkvloer vraagt om inclusief taalgebruik.
McKinsey & Company

De zoektocht naar divers techtalent

Er is enorm veel divers techtalent te vinden… als bedrijven hun aanpak maar verbreden. McKinsey ontwikkelde een stappenplan om bedrijven te helpen de tech-talentenvijver te vinden.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Wat zijn de oorzaken van gebrek aan diversiteit in de digitale sector?

Binnen de IT stromen minder vrouwen dan mannen door naar de top. Dit fenomeen staat bekend als de ‘lekkende pijplijn’.In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste oorzaken hiervoor.