Forbes

Het welzijn van werknemers na COVID-19

Het stressniveau van werknemers is na de pandemie tot ongekende hoogte gestegen. Dat beïnvloedt zowel hun mentale gezondheid als hun productiviteit. Het is nu aan werkgevers om te investeren in welzijn op de werkvloer.

Uit een recent rapport van onderzoeks- en adviesbureau Gallup blijkt dat 44% van de werknemers dagelijks (werk) stress voelt die hun productiviteit beïnvloedt. Dit stresspercentage is nog nooit zo hoog geweest. Om hun werknemers te behouden, en nieuw talent aan te trekken, moeten werknemers hier wel op inspelen door te investeren in welzijnsprogramma’s.

Weg stigma

De primaire focus van welzijnsprogramma’s anno 2023 ligt op mentale gezondheid. Waar depressieve of angstige gevoelens vroeger taboe waren en dus onbesproken (en onbehandeld) bleven, zien onderzoekers nu dat het stigma steeds kleiner wordt. Uit een enquête onder 163 werkgevers blijkt dat bij 73% van de werkgevers mentale gezondheid de eerste prioriteit van hun welzijnsprogramma is en zij onder andere cognitieve gedragstherapie als behandeling aanbieden.

Werk-privé-balans

Sinds de pandemie is er veel meer aandacht voor werk-privé-balans. Na de vele maanden verplicht thuiswerken, hechten werknemers nu meer belang aan hybride werkvormen en flexibiliteit. Werkgevers die zich hier niet naar weten te voegen, zullen steeds meer moeite hebben om nieuw talent aan te trekken. Dit betekent overigens niet dat thuiswerken een wondermiddel is. Werknemers met (mantel)zorgtaken hebben meer nodig dan alleen de mogelijkheid om vanuit huis te werken. In Amerika spelen werkgevers hier al op in door bijvoorbeeld extra steun te bieden in de vorm van online communities met ondersteuning van zorgprofessionals. 

Toekomstige uitdagingen

Naar verwachting zullen werkgevers de komende jaren flink last hebben van de krappe arbeidsmarkt. Ze moeten zichzelf daarom onderscheiden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en inclusieve strategieën en programma’s rondom welzijn, werk-privé-balans en toegankelijkheid. Daarbij is het van groot belang dat de programma’s niet alleen bestaan, maar dat werknemers ook daadwerkelijk op de hoogte zijn en ervan kunnen profiteren.

Over het artikel

‘Returning Workers And Improving Employee Well-Being Post-Pandemic’ werd onderzocht en geschreven door Diane Winiarski voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan. Organisaties hechten veel belang aan een sociaal en veilig werkklimaat.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe integreer je D&I accountability in alle lagen van de organisatie?

Als je een divers en inclusief bedrijf wilt realiseren, is het nodig dat managers en medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor die gezamenlijke visie. Deze concrete stappen helpen je op weg…
Forbes

Neurodiversiteit en innovatie

Neuro-inclusie betekent omstandigheden creëren waarin neurodivergente mensen, met bijvoorbeeld autisme of dyslexie, kunnen floreren. Dat dit veel innovatie en creativiteit kan opleveren, wordt duidelijk als je de voordelen van neurodiversiteit…