Handreiking: Interventies voor behoud & doorstroom

Hoe zorg je er als werkgever voor dat cultureel divers talent zich thuis voelt op de werkvloer? En hoe creëer je gelijkwaardige kansen voor ontwikkeling en groei? Onderzoeksbureau TNO stelde in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een praktische handreiking samen.

In Nederland is de uitstroom van werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond groter (en hun doorgroeimogelijkheden beperkter) dan die van werknemers zonder migratieachtergrond. De handreiking Interventies voor behoud & doorstroom helpt werkgevers daarom met het creëren van een inclusief werkklimaat. Het document bevat inspirerende voorbeelden en maatregelen die zijn opgesteld aan de hand van praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten. Daarnaast geeft het een overzicht van bestaande initiatieven en netwerken waar organisaties inspiratie kunnen opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Handreiking Interventies voor behoud & doorstroom.

De handreiking werd ontwikkeld voor de pilot behoud & doorstroom van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De pilot is opgezet met het doel om medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond duurzaam aan de organisatie te binden en hun doorstroomkansen te verbeteren. In de pilot onderzocht TNO bij vijf grote commerciële en publieke organisaties welke maatregelen bijdragen aan een inclusieve cultuur en hoe goede implementatie, monitoring en evaluatie eruitziet. De inzichten en conclusies zijn gebundeld in een eindrapport.

Eindrapport Pilot behoud & doorstroom.

Over de tools

De handreiking en het eindrapport zijn ontwikkeld door TNO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en maken onderdeel uit van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Meer informatie over de pilot behoud & doorstroom en het programma VIA is te vinden op www.hoewerktnederland.nl

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Taskforce Diversiteit & Inclusie: 10 lessons learned

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de digitale sector diverser en inclusiever kan worden gemaakt. Dit artikel maakt de balans op: hoe maak…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Meer vrouwen? Pas dan ook organisatiestructuren aan

Ze zijn er niet, wordt vaak gezegd door werkgevers als ze worden gewezen op het lage aandeel vrouwen in de organisatie. Maar met alleen meer vrouwelijke IT’ers willen en werven,…
Harvard Business Review

Functioneringsgesprekken 2.0

Door de pandemie zijn de meeste kantoren veranderd in hybride werkvloeren waar lang niet meer iedereen fysiek aanwezig is. Dat vraagt om andere manieren van evalueren en beoordelen, waarbij het…