Forbes

Drie manieren om techtalent te ontsluiten:
diversiteit, leren en aanpassingsvermogen

Techbedrijven kampen met een groot tekort aan nieuw talent. Hoog tijd om innovatieve manieren te bedenken om talent te ontdekken, te kweken en te koesteren. Nu en in de toekomst.

Afgelopen voorjaar organiseerde de Amerikaanse onderzoeks- en adviesgigant Forrester een workshop over het aantrekken en behouden van nieuw talent. De deelnemers, een diverse groep van aanjagers op het gebied van tech en talent, kwamen samen tot drie inspirerende aanbevelingen:

 1. Begrijp het volledige spectrum van diversiteit
 2. Maak ‘leren’ een strategisch vereiste
 3. Heroverweeg de invulling van posities om adaptiever te zijn

Begrijp het volledige spectrum van diversiteit

Wereldwijd zetten bedrijven zich steeds meer in om een diverse en inclusieve werkplek te zijn. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn multidimensionale waarden en behelzen niet alleen achtergrond en geslacht, maar ook locatie, cultuur en maatschappelijke waarden.

 • Zorg ervoor dat de werkvloer de diversiteit van je klanten weerspiegelt. Manieren om hier aandacht aan te besteden bij het sollicitatieproces zijn bijvoorbeeld: ‘blind’ CV’s beoordelen en vacatureomschrijvingen dubbel checken op impliciete vooroordelen en functievereisten die mogelijk mensen uitsluiten.
 • Gooi een breed net uit en kijk verder dan traditionele recruitment-kanalen. Techvaardigheden zijn aan te leren. Zoek mensen die capabel zijn en een goede houding hebben, in plaats van alleen naar ervaring te kijken.

Maak ‘leren’ een strategisch vereiste

Bij veel organisaties is ‘leren’ ondergebracht bij de hr-afdeling. Het budget voor leren komt bovendien uit verschillende potjes en afdelingen, waardoor het lastig is om het rendement van de investering in ‘leren’ terug te zien.

 • Haal talentmanagement en leren weg bij hr. Begin een nieuwe afdeling die flexibiliteit aanjaagt en werknemers doorlopend stimuleert om hun vaardigheden aan te scherpen en op te frissen. De focus moet liggen op een leven lang leren, zodat mensen beter voorbereid zijn op de toekomst van werk.
 • Leren moet een kern-onderdeel worden van wat werknemers doen. Investeer daarom in een adaptief leerplatform.
 • Maak ‘leren’ een belangrijk punt bij beoordelingsgesprekken. Iedere werknemer zou als doel moeten hebben vaardigheden te ontwikkelen, en managers zouden dit moeten begeleiden en faciliteren.

Heroverweeg de invulling van posities om adaptiever te zijn

Bedrijven die alleen maar bezig zijn met optimaal presteren en efficiëntie, met vaste banen in vaste afdelingen, kunnen niet mee in deze snel veranderende en onzekere wereld. In het huidige werkklimaat hebben bedrijven juist baat bij flexibele modellen voor het vinden van nieuw talent én voor het koppelen van dat talent aan het werk dat moet gebeuren.

 • Neem mensen aan voor flexibele posities en vaardigheden. Zo kan hun positie in de loop van de tijd mee veranderen met wat het bedrijf nodig heeft. Betrek mensen bij projecten die het beste passen bij hun vaardigheden.
 • Begin interne groepen waar mensen met bepaalde vaardigheden of interesses uit het hele bedrijf samenkomen. Via deze groepen ontdekken werknemers nieuwe plekken in het bedrijf waar ze goed zouden passen en kunnen experts op bepaalde gebieden samenwerken aan projecten en initiatieven.
 • Ontwikkel een roadmap voor adaptief personeel. Creëer een werkcultuur waarin agile multidisciplinaire samenwerkingen tussen verschillende teams worden aangemoedigd.

Ons doel

‘The 3 Keys To Unlocking Your Tech Talent Crisis: Diversity, Learning, And Adaptability’ werd onderzocht en geschreven door Phil Brunkard voor Forrester en verscheen op Forbes.com.

Gerelateerde artikelen

Infotopics

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Infotopics

Infotopics boekte de afgelopen jaren forse vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie. HR-manager Chantal Geerdink-Krake vertelt over leren van elkaars verschillen, werken in een jonge organisatie en waarom…
Financial Times

Belang van inclusief taalgebruik

Eenmanszaak, raadsheer, leraar en ombudsman; in de werksfeer is het masculiene taalgebruik niet van de lucht. Hoog tijd voor verandering, want een inclusieve werkvloer vraagt om inclusief taalgebruik.
TechYourFuture, Windesheim en Saxion

Toolbox Gender Include IT

Technisch opgeleide vrouwen verlaten veel sneller het technische werkveld dan hun mannelijke collega’s. Deze Toolbox bied handvatten voor ICT opleidingen en bedrijven.