Financial Times

Belang van inclusief taalgebruik

Eenmanszaak, raadsheer, leraar en ombudsman; in de werksfeer is het masculiene taalgebruik niet van de lucht. Hoog tijd voor verandering, want een inclusieve werkvloer vraagt om inclusief taalgebruik.

Veel organisaties zijn bezig met een het creëren van een inclusieve werkomgeving en daar hoort de stap naar inclusief taalgebruik bij. In veel zakelijke documentatie is de mannelijke aanspreekvorm nog altijd de standaard. Dat terwijl het onjuist aanspreken, of het niét aanspreken van bijvoorbeeld non-binaire personen, iemands identiteit raakt. Ook kan masculien taalgebruik de beeldvorming beïnvloeden van wie er geschikt is voor een positie als raadsheer bij het hof of ombudsman bij de overheid. Steeds meer bedrijven en instellingen zijn zich hiervan bewust en ondernemen actie. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld inclusieve interne taalgidsen of kopen trainingen in over inclusief taalgebruik.

Taaladvies

Kennis- en beleidsorganisatie de Nederlandse Taalunie ziet een grote toename aan belangstelling over, en behoefte aan, inclusief taalgebruik. De organisatie ontwikkelde daarom een aantal adviezen voor genderbewust taalgebruik over onder meer verwijswoorden en genderoverkoepelende benamingen. Op de taaladvies.net, de website van de Taalunie, is ‘taal en gender’ inmiddels de bestbezochte pagina.

Politieke agenda

In 2021 deed een groep rechters nog een oproep om de term ‘raadsheer’ aan te passen naar een genderneutrale vorm. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker noemde een officiële wijziging van het woord raadsheer toen een uitgebreide wetgevingsoperatie met mogelijk grote gevolgen voor de rechtspraak, en schoof de kwestie door naar het huidige kabinet. Vooralsnog worden vrouwelijke en non-binaire rechters bij het gerechtshof en de Hoge Raad dus nog als raadsheer aangeduid.

Over het artikel

‘Een kleine gids voor inclusief taalgebruik’ werd onderzocht en geschreven door Ronne Theunis voor Financieele Dagblad.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Wat zijn de oorzaken van gebrek aan diversiteit in de digitale sector?

Binnen de IT stromen minder vrouwen dan mannen door naar de top. Dit fenomeen staat bekend als de ‘lekkende pijplijn’.In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste oorzaken hiervoor.
VHTO
Frontrunner

Invloed ouders op (school) loopbaankeuzes van dochters

Bij de keuze van meisjes voor studie of beroep in de bètatechniek spelen ouders een belangrijke rol. Die rol voeren ze bewust en onbewust uit. VHTO vertelt je waar je…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Verleid de IT-vrouw, omarm deeltijdwerken

Meer vrouwen in topfuncties? Dat maak je mogelijk door ook managementfuncties in deeltijd aan te bieden. Een aantal IT-bedrijven experimenteert nu met de vierdaagse werkweek