Kyndryl
Frontrunner Frontrunner

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Kyndryl

IT-dienstverlener Kyndryl groeit niet alleen als bedrijf en merk, maar ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Paul Creemer, Manager Business Office en Diversity & Inclusion Leader, vertelt waarom het belangrijk is jezelf te kunnen zijn en over de kracht van inclusieve Kyndryl-netwerken.

Kyndryl is in 2021 afgesplitst van IT-gigant IBM en heeft de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in het neerzetten van het eigen merk. “Daarbij kregen medewerkers veel ruimte om te ontwikkelen en te helpen bouwen aan de organisatie,” vertelt Creemer. “Ik had al veel ervaring opgedaan bij IBM, stroop graag mijn mouwen op en vind het belangrijk om me in te zetten voor diversiteit en inclusie. Daarom ging ik naast mijn functie als Manager Business Office aan de slag als D&I Leader.”

Groei, kansen en co-creatie

Eén van Kyndryl’s speerpunten is om een programma te ontwikkelen om meer vrouwen aan te trekken. Uit de Dutch D&I in Digital Benchmark van 2023 blijkt dat slechts 19 procent van de technische functies in de Nederlandse techsector wordt vervuld door een vrouw. “Dat beeld herkennen wij,” vertelt Creemer. “Daarnaast is onze gemiddelde leeftijd best hoog en ligt onze focus ook bij leeftijdsdiversiteit.” Dat Kyndryl Nederland groeit en meer medewerkers wil aantrekken, ziet Creemer als een kans om een betere afspiegeling van de maatschappij binnen de organisatie te realiseren. “Diversiteit is zo ontzettend belangrijk en interessant. Ik heb in mijn werk verschillende internationale rollen gehad en met veel verschillende culturen en personen samengewerkt. Ik geloof heilig in co-creatie en de meerwaarde van verschillende achtergronden, identiteiten en leeftijden.

Individuele ruimte en netwerken

Creemer vertelt dat er in het HR-beleid al veel aandacht is voor D&I. “Kyndryl streeft ernaar om ‘employer of choice’ te zijn. Daarbij staat de individuele medewerker centraal en werken we actief aan een inclusief sollicitatiebeleid.” Daarnaast kunnen werknemers zogenaamde Kyndryl Inclusion Networks (KINs) opzetten. Het zijn door het bedrijf gesponsorde groepen, georganiseerd rondom een gedeelde identiteit. Zo bestaan er in andere landen waar Kyndryl actief is onder meer Women’s KINs, LGBTIQ+ KINs, People with True Abilities KINs en Black KINs. Creemer heeft in Nederland recent een LGBTIQ+ KIN opgezet. “Deze KIN is bedoeld om een connectie te maken met LGBTIQ+-medewerkers en -bondgenoten. Het netwerk komt regelmatig bij elkaar om LGBTIQ+ gerelateerde zaken te bespreken en ervaringen te delen.” Wereldwijd zijn er rond de 75 geregistreerde KINs actief.

Het maakt zo’n verschil als je als bedrijf een cultuur kan neerzetten waarin mensen vrij zijn te werken vanuit hun eigen kracht.

Paul Creemer, Diversity & Inclusion Leader, Kyndryl

Bewustzijn en educatie

In zijn rol als D&I Leader wil Creemer graag bewustzijn creëren. “Ook onze directeur Patrick van Rossum maakt zich daar hard voor. Afgelopen najaar hebben we met zijn steun een grote diversiteitsdag georganiseerd met als thema ‘Brand You’. We hadden lezingen, oefeningen en een heel leuke en energieke moderator die echt het gesprek met de zaal aanging, waardoor iedereen kon bijdragen aan de discussie.” Creemer vertelde op het podium over zijn persoonlijke ervaring met een inclusieve werkcultuur. “Ik weet hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn, want ik heb ook meegemaakt hoe het is als je níet jezelf kan zijn. Het maakt dan zo’n verschil als je als bedrijf een cultuur kan neerzetten waarin mensen vrij zijn te werken vanuit hun eigen kracht.” De diversiteitsdag werd goed bezocht en maakte indruk. “Nog maanden later werd ik in de wandelgangen aangesproken door enthousiaste collega’s. In maart hebben we in het kader van internationale vrouwendag een sessie rondom inclusieve taal georganiseerd.”

Uitdagingen

Kyndryl neemt dit jaar deel aan de Werkgroep D&I van de Taskforce D&I. Creemer: “Een van onze uitdagingen is om een betere balans in gender- en leeftijdsdiversiteit te vinden. Het is interessant om in de werkgroep met andere bedrijven naar deze onderwerpen te kijken, van elkaar te leren en te brainstormen over nieuwe ideeën hoe je bepaalde groepen aantrekt.

Meer best practices

Wil je meer succesverhalen lezen van andere bedrijven en hoe zij zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie?

Gerelateerde artikelen

Lepaya
Frontrunner

D&I in de praktijk met Lepaya

Lepaya scoort hoog op genderdiversiteit en heeft werknemers uit maar liefst 43 verschillende landen in dienst. Klantsuccesmanager en D&I-lead Vilde Hansen van Lepaya vertelt hoe de praktijk eruitziet.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij KPN

Diversiteit begint aan de top. Hoe pakt KPN dit aan? Ronald Nieuwenhuis vertelt over de kracht van diverse teams en de diversiteit en inclusie doelstellingen voor 2022.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Nalta

Een nieuwe groep gaat aan de slag met D&I: de ondernemers van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Zoals full service ICT-bedrijf Nalta, al jaren lid van NLdigital en frontrunner van…