Sifted

De loonkloof verkleinen door te vergelijken

Volledige openheid bieden rondom salarissen is voor de meeste (tech)startups niet de standaard. Nieuw onderzoek laat zien dat dit wel de manier is om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te overbruggen.

Volgens een recent onderzoek van salarisvergelijkingsplatform Figures hebben startups met transparant loonbeleid een (veel) kleinere loonkloof. Het platform ondervroeg 493 techbedrijven in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en ontdekte dat slechts 59% van de bedrijven een vorm van loontransparantiebeleid heeft. Van de ondervraagde bedrijven biedt 28% openheid in salarisschalen, en slechts 12% biedt volledige transparantie over individuele salarissen.

Volledige transparantie

Dat beleid rondom loontransparantie een groot verschil maakt, blijkt wel uit de cijfers: in bedrijven zonder enig loontransparantiebeleid krijgen mannen gemiddeld 3,5% meer betaald dan vrouwen in dezelfde rol op dezelfde locatie. Dit percentage daalt naar 2,4% voor bedrijven met een loontransparantiebeleid en naar 2% voor bedrijven met zo’n beleid én inzichtelijke salarisschalen. Bedrijven die volledige transparantie over salarissen bieden, hebben géén loonkloof tussen mannen en vrouwen in dezelfde rol en locatie.

Achterliggende redenen

Een verschil in salaris tussen mannen en vrouwen in dezelfde rol ontstaat vaak tijdens salarisonderhandelingen – waarbij mannen eerder geneigd zijn te onderhandelen. In bedrijven met volledige transparantie, is daar veel minder speelruimte voor. Het rapport vergeleek ook de gemiddelde salarissen van mannen en vrouwen ongeacht hun rol, de zogenaamde ‘niet-gecorrigeerde’ loonkloof. Bij bedrijven zonder loontransparantiebeleid verdienen mannen gemiddeld 22% meer, bij bedrijven met volledige loontransparantie bedraagt het verschil 15%. Deze verschillen zijn grotendeels te wijten aan het gebrek van vrouwen in senior (beter betaalde) posities. De loonkloof verkleinen vereist dus een tweeledige aanpak: openheid bieden over individuele salarissen én stappen ondernemen om meer vrouwen in senior posities aan te nemen.

In het artikel ‘Hoe dicht je de loonkloof in jouw organisatie’ legt loonkloofdeskundige Sophie van Gool uit waar de loonkloof door ontstaat en hoe je deze binnen jouw organisatie kan aanpakken.

Over dit artikel

‘Want to close the gender pay gap? Find out what your coworkers earn’ werd onderzocht en geschreven door Miriam Partington voor Sifted.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe dicht je de loonkloof in jouw organisatie?

De loonkloof is een hardnekkig probleem. Hoewel het Recht op Gelijke Beloning in Europa al sinds 1957 van kracht is, verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen – óók voor…
MT/Sprout

Het dichten van de loonkloof: wat we kunnen leren van de IJslandse methode

Wat kunnen bedrijven leren van de IJslandse methode voor gelijke beloning? MT/Sprout schreef er een artikel over.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Het vrouwenquotum doet het glazen plafond kraken

Sinds 1 januari 2022 is het Nederlandse vrouwenquotum van kracht; beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.