Deloitte

Bondgenoot voor vrouwen in tech

Nog steeds zitten er maar weinig vrouwen op leidinggevende posities in de technologiesector. Als bondgenoot voor een collega kun je helpen daar verandering in te brengen. Bondgenootschap heeft bovendien nog meer voordelen voor organisaties.

Veel bedrijven in de techsector hebben doelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Toch hebben diezelfde bedrijven nog steeds slechts een klein percentage vrouwen in leidinggevende posities. Bondgenootschap, of allyship, kan een manier zijn om meer vrouwen aan de top te krijgen, maar ook om winstgevendheid en klantervaringen te verbeteren én ervoor zorgen dat werknemers graag bij een bedrijf willen blijven werken. Als bondgenoot ben je meer dan een mentor; je behartigt echt de belangen van je collega.

Best practices

Interne programma’s en samenwerkingen binnen de sector helpen bondgenootschap onderdeel te maken van een bedrijf. Daarbij kunnen de volgende best practices een grote rol spelen:

 1. Wees moedig en toon compassie
  Als bondgenoot moet je de moed hebben je uit te spreken en voor iemand op te komen. Probeer je te verplaatsen in je collega, ook al heb je zelf misschien andere ervaringen gehad.
 2. Kijk eens wat verder
  Personeel werven op basis van vaardigheden is een andere manier om meer talentvolle vrouwen door te laten stromen naar hogere posities. Een hoge opleiding betekent niet altijd dat iemand competent is en voor sommige posities heb je misschien niet per se een wetenschappelijke opleiding nodig.
 3. Geef prioriteit aan inclusiviteit en verbind het aan prestatie
  Alleen in een inclusieve en diverse organisatie kan sprake zijn van bondgenootschap. Inclusiviteit en diversiteit bevorderen gaat het beste als je de vooruitgang meet. Bijvoorbeeld door inclusieve leiderschapsdoelen te integreren in de beoordelingen van managers.
 4. Zorg voor commitment van leidinggevenden
  Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van bondgenootschap op de werkvloer. Medewerkers de kans geven een gesprek aan te gaan met het managementteam of bestuur is daarom een goede eerste stap. Dit biedt vrouwen de kans waardevolle relaties op te bouwen.
 5. Leer dingen aan en af
  Goede bondgenoten zijn bereid zich te blijven ontwikkelen, te leren over hun vooroordelen, woordkeuze en hoe ze collega’s het beste vooruit helpen. Sommige dingen moet je juist afleren, zoals taalgebruik en ideeën of (onbewuste) vooroordelen die niet bevorderlijk zijn voor een inclusieve werkomgeving.
 6. Een vriendelijk gebaar
  Niet alles wat een bondgenoot doet, hoeft meetbaar, goedgekeurd of onderdeel van een grotere strategie te zijn. Kleine acties hebben uiteindelijk vaak de grootste invloed op iemands carrière.

Over het artikel

‘The art of allyship: Six ways to be an ally for women in tech’ werd onderzocht en geschreven door Kavitha Prabhakar, Anjali Shaikh, Kristi Lamar en Erika Maguire voor Deloitte Insights.

Gerelateerde artikelen

Independent

Bondgenoten voor gendergelijkheid

Veel mannen denken dat ze actieve bondgenoten zijn voor gendergelijkheid op de werkvloer, maar uit onderzoek blijkt dat hun vrouwelijke collega’s dat heel anders zien.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: het belang van (mannelijke) bondgenoten

In dit artikel bespreken we het creëren van betrokkenheid bij D&I door de hele organisatie – ook bij mannelijke en witte collega’s. Succesvolle techbedrijven en experts delen praktische tips en…
Harvard Business Review

Mannen, wees een echte bondgenoot

Mannen zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd voor gendergelijkheid op de werkvloer. Maar om niet ongemerkt verstrikt te raken in eigen belang