AG Connect

Best practice Ordina: omgaan met neurodivergente werknemers

Neurodivergente werknemers, mensen met bijvoorbeeld autisme en AD(H)D worden vaak als anders gezien en voelen zich hierdoor minder thuis in een organisatie. Hoe kun je hier als werkgever mee omgaan en waar moet je rekening mee houden? AG Connect sprak met Ordina over hoe zij dit hebben aangepakt.

Er is steeds meer aandacht voor het onderwerp en daarmee komen ook de meer positieve kanten naar voren, bijvoorbeeld dat mensen met ADHD of dyslexie vaak een heel creatief brein hebben. Behoeften van mensen met een neurodivergent brein zijn niet altijd even duidelijk en vaak divers. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van ieders kracht zijn er aanpassingen nodig op de werkvloer.

Andere werving

Iemand met een neurodivergent brein is niet altijd in staat om gesprekken te voeren zoals we dat gewend zijn. Ordina houdt hier rekening mee door bijvoorbeeld voorafgaand aan het gesprek al de vragen toe te sturen. Hierdoor hebben mensen meer tijd voor het formuleren van een goed antwoord. Verder worden recruiters ook getraind om zich bewust te zijn van onbewuste vooroordelen. Je kunt meer uit een gesprek halen als je rekening houdt met behoeftes en achtergrond van iemand.

Coaching en bewustwording

Als iemand eenmaal is aangenomen bij Ordina, dan kan diegene ook gebruik maken van begeleiding. Deze coaches hebben ervaring met neurodiversiteit en leren deze mensen beter omgaan met hun uitdagingen.

Naast begeleiding is bewustwording op de werkvloer ook belangrijk, zodat collega’s zich beter in kunnen leven en elkaar beter begrijpen.

Aanpassen werkplek

Het aanpassen van de werkplek is belangrijk om het beste uit neurodivergente werknemers te halen. Veel prikkels in een open kantoortuin werkt niet goed, dus heeft Ordina meer stilteruimtes gecreëerd en veel aandacht besteed aan een goede thuiswerkplek.

Ordina probeert ook heel erg rekening te houden met hoe iemand zijn tijd wil indelen en ook zijn werkzaamheden, want soms kunnen mensen overprikkeld zijn, snel afgeleid en uitgeput door (sociale) activiteiten.

Mindset

Ordina ziet neurodiversiteit als een superkracht en door het niet negatief te benaderen kun je het verschil maken bij deze mensen. Er komt meer bewustzijn en dat merken ze bij Ordina, doordat steeds meer mensen zich aanmelden voor coaching.

Ze blijven bij Ordina voortborduren op wat ze al doen en verbeteren wat ze al hebben.

Over het artikel

‘Case: zo gaat Ordina om met zijn neurodivergente werknemers’ is geschreven door redacteur Eveline Meijer voor AG Connect.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Neurodiversiteit en discriminatie op de werkvloer

Mensen met een neurodivergent brein worden als ‘anders’ beschouwd, en dat brengt onwetendheid, vooroordelen en discriminatie met zich mee. De oplossing? Een echt inclusieve werkvloer waarin ieder individu tot zijn…
Forbes

Neurodiversiteit en inclusief werven van medewerkers

Het gebrek aan kennis van neurodiversiteit zorgt dat bedrijven een grote groep getalenteerde mensen over het hoofd ziet. Hoog tijd om het tij te keren en een inclusieve sollicitatieprocedure te…
Forbes

Neurodiversiteit en innovatie

Neuro-inclusie betekent omstandigheden creëren waarin neurodivergente mensen, met bijvoorbeeld autisme of dyslexie, kunnen floreren. Dat dit veel innovatie en creativiteit kan opleveren, wordt duidelijk als je de voordelen van neurodiversiteit…