Harvard Business Review

3 manieren waarop mannen gendergelijkheid kunnen bevorderen

We weten inmiddels dat gendergelijkheid op de werkvloer leidt tot winstgevendere bedrijven. En ook dat initiatieven hiervoor succesvoller zijn als er ook mannen bij betrokken zijn. Zij bekleden tenslotte nog steeds de meeste leiderschapsposities en zijn daarom ook in staat om te zorgen voor een cultuurverandering in een organisatie. Maar wat houdt hen dan tegen?

De meerderheid van de mannen geeft in een onderzoek aan dat zij zich zorgen maken over gendergelijkheid en dat ze willen bijdragen aan de bevordering van vrouwen op de werkvloer. Maar er zijn een aantal belangrijke obstakels die hen tegenhouden. Wat kunnen mannen doen om dit aan te pakken?

Erkennen van angst

Mannen zijn soms bang om het verkeerde te zeggen en verkeerd begrepen te worden. Maar het is goed om te erkennen dat deze angsten niet zo’n grote consequentie hebben en lang niet zo schadelijk zijn als die waar veel vrouwen, vooral gekleurde vrouwen, mee te maken hebben gehad. Het is belangrijk om wel ruimte te creëren voor mannen om deel te nemen aan discussies over gendergelijkheid, zonder vrouwen hun ruimte te ontnemen. Het aanpakken van angst vraagt om een culturele verschuiving en het creëren van veilige ruimtes voor een open dialoog.

Onwetendheid aanpakken

Uit onderzoek blijkt dat mannen vaak slechtere bondgenoten zijn dan ze zelf denken. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun gedrag soms de oorzaak van het probleem is. Het is daarom goed dat er met elkaar gesprekken (1-op-1) worden gevoerd. Dit kan bijdragen aan bewustwording en begrip voor elkaars ervaringen. Belangrijk hierin is dat mannen leren vragen en niet aannemen. Ga er bijvoorbeeld niet vanuit dat de vrouw de secundaire verdiener is, of dat ze minder wil gaan werken omdat ze kinderen heeft.

Onzichtbare taken op het werk worden ook vaak uitgevoerd door vrouwen, omdat dit van hen verwacht wordt. Bijvoorbeeld het organiseren van een teamfeestje, of het maken van aantekeningen tijdens een meeting. De meeste mannen zijn zich helemaal niet bewust van deze onzichtbare arbeid. Als leider kun je dit soort normen doorbreken, door iedereen verantwoordelijk te maken voor dit soort taken.

Overwinnen van apathie

Het is belangrijk dat het normaliseren van gendergelijkheid op de werkvloer een gezamenlijke inspanning is van iedereen. Apathie kan verschillende oorzaken hebben; bij sommigen is het onwetendheid, maar bij anderen kan het ze ook niet schelen. Mannen denken soms dat gendergelijkheid niet hun probleem is.

Als mannen actief betrokken zijn bij het bevorderen van gendergelijkheid, dan heeft dit ook invloed op andere mannelijke collega’s. Ze kunnen hun verhalen hierover delen en zo zal de cultuur op de werkplek steeds meer veranderen.

Genderongelijkheid treft mannen en vrouwen en ook het bedrijf als geheel. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle werknemers. Moedig als mannelijke leider open gesprekken aan, en creëer een cultuur van betrokkenheid voor een meer creatieve, innovatieve en winstgevende werkomgeving.

Over het artikel

Het artikel ‘3 ways men can advance gender equity at work‘ is geschreven door Colleen M. Tolan en Lisa S. Kaplowitz voor Harvard Business Review.

Gerelateerde artikelen

Independent

Bondgenoten voor gendergelijkheid

Veel mannen denken dat ze actieve bondgenoten zijn voor gendergelijkheid op de werkvloer, maar uit onderzoek blijkt dat hun vrouwelijke collega’s dat heel anders zien.
Harvard Business Review

Mannen, wees een echte bondgenoot

Mannen zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd voor gendergelijkheid op de werkvloer. Maar om niet ongemerkt verstrikt te raken in eigen belang
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: het belang van (mannelijke) bondgenoten

In dit artikel bespreken we het creëren van betrokkenheid bij D&I door de hele organisatie – ook bij mannelijke en witte collega’s. Succesvolle techbedrijven en experts delen praktische tips en…