Harvard Business Review

Zo bouw je een cultuur waar medewerkers zich vrij voelen om van zich te laten horen

Van jezelf laten horen is voor veel medewerkers riskant. Maar waarom? Interviews laten zien dat het antwoord altijd hetzelfde is: de angst voor sociale afwijzing en reacties die reputatie en status beschadigen.

Wanneer een organisatie haar medewerkers vraagt deel te nemen aan een ‘speak-up culture’, vraagt ze eigenlijk of medewerkers een van de meest kwetsbare gedragingen willen laten zien. Als de vereiste psychologische veiligheid niet bestaat, is het niet verrassend dat maar weinig medewerkers deze uitnodiging zullen accepteren.

Zo geef je medewerkers een stem en motiveer je ze deze te gebruiken

Het artikel van Harvard Business Review noemt vier stappen die leiders kunnen nemen om een situatie te creëren die alle medewerkers een stem geeft en misschien nog wel belangrijker: ze motiveert deze te gebruiken.

1. Onderscheid waarde van waardigheid

Als je wilt dat medewerkers zich vrij voelen zich uit te spreken, moeten ze zich eerst geaccepteerd voelen op basis van hun intrinsieke waarde. Als ze weten dat hun waarde los staat van de waarde van de standpunten die ze delen, zullen ze eerder bereid zijn zich uit te spreken.

2. Onderscheid loyaliteit met overeenstemming

Loyaliteit mag niet afhankelijk worden van overeenstemming. Als een meningsverschil als niet loyaal wordt beschouwd, zullen je medewerkers waarschijnlijk uit angst instemmen.

3. Onderscheid status van mening

Machtsverschil voorkomt vaak dat medewerkers zich uitspreken. Medewerkers met een lagere status voelen de druk het eens te zijn met medewerkers met een hogere status. Wanneer je het uitdagen van de huidige gang van zaken beloont, versnel je de vorming van een ‘speak-up culture’.

4. Onderscheid toestemming van adoptie

Als leider wil je de misvatting wegnemen dat toestemming om je mening te laten horen zich automatisch vertaalt in de verplichting om het idee aan te nemen. Laat medewerkers merken dat het uiten van ideeën wordt gewaardeerd en aangemoedigd, ook als het antwoord nee is.

Wanneer medewerkers zich consequent uitspreken en hun mening en zorgen uiten, dragen ze een grotere waarde bij aan de organisatie. Ze verspreiden lokale kennis, breiden het universum aan nuttige ideeën uit en voorkomen collectieve tunnelvisie. Geen enkele leider kan dat alleen.

Over het artikel

‘Building a Culture Where Employees Feel Free to Speak Up’ werd onderzocht en geschreven door Timothy R. Clark voor Harvard Business Review.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Het dichten van de genderkloof in financiering

Vrouwelijke ondernemers krijgen vaker te maken met weigeringen van zakelijke leningen en hogere rentetarieven. Drie aanbevelingen hoe dit te verminderen.
Forbes

Zichtbare versus onzichtbare handicaps op de werkvloer

Veel handicaps zijn niet direct zichtbaar. Dit levert voor werkgevers op de werkvloer uitdagingen op dit te herkennen en te begrijpen.
VHTO
Frontrunner

Alertheid voor een inclusieve samenleving

Hoe benut je het volledige capaciteit en talent van meisjes in een digitale samenleving? De verschillende aandachtspunten bij het aantrekken van divers talent naar deze sectoren.