de Volkskrant

Voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd tot commissaris

Uit de jaarlijkse Dutch Female Board Index blijkt dat beursgenoteerde bedrijven het afgelopen jaar voor het eerst meer vrouwen dan mannen hebben benoemd tot commissaris. Toch blijft het percentage vrouwelijke bestuurders nog altijd flink achter.

Vrouwenquotum

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat 80 procent van de bedrijven voldoet aan het vrouwenquotum. In dit quotum is bepaald dat een derde van de raad van commissarissen vrouw moet zijn. Deze wet is ingegaan vanaf januari en moet zorgen voor een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

Wat cijfers op een rij:

  • Totale aandeel vrouwelijke commissarissen steeg afgelopen jaar van 33 naar 38%.
  • 72 van de 89 beursgenoteerde bedrijven voldoen aan het vrouwenquotum.
  • Verviervoudiging van aantal vrouwelijke commissarissen sinds start van index in 2008.
  • Aandeel vrouwelijke bestuurders groeide slechts van 14 naar 15%.

Motivatie

Volgens hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath is voor een grotere groep bedrijven het vrouwenquotum geen drijfveer. “Zij doen dit vanuit intrinsieke motivati”. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die minder zichtbaar zijn en daardoor minder de druk voelen hierop aangesproken te worden. “Uit onderzoek blijkt dat hoe minder zichtbaar een bedrijf is, hoe minder de drang om te voldoen”, aldus Lückerath.

Er is nog werk aan de winkel. Het is heel positief dat er sinds de start van de index in 2008 zo’n grote groei is in het aandeel vrouwelijke commissarissen. Maar opvallend is dat er afgelopen jaar maar vijf vrouwelijke bestuurders zijn benoemd, tegenover 27 mannen.

Over het artikel

Dit artikel verscheen in september 2022 in de Volkskrant en is geschreven naar aanleiding van de publicatie van de Dutch Female Board Index.

Gerelateerde artikelen

Salesforce

Equality Groups: Gelijkwaardheid voor iedereen

Gelijkheid is een kernwaarde binnen Salesforce. Bedrijven zijn een krachtig platform om gelijkwaardigheid voor iedereen te creëren en te promoten.
MT/Sprout

Lhbtq+ in de top

Melchior de Ridder, oprichter van de G.E.O. (Gay Executive Officer) Foundation, zet zich in voor een betere vertegenwoordiging van lhbtq+-personen op senior leiderschapsniveau in Nederland.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Wat betekent diversiteit en inclusie voor jouw bedrijf?

Diversiteit en inclusie: iedereen wil, doet of ‘moet’ er iets mee. Maar wat precies? Dat is niet altijd even concreet en helder. Daarom bespreken we in dit artikel waarom het…