Visma

Make progress happen

Onze individuele verschillen versterken ons. Door onze verschillende achtergronden, wereldbeelden en expertises te combineren, zijn we slimme probleemoplossers. We geloven bij Visma dat door de verschillende perspectieven van collega’s met verschillende achtergronden er ‘outside the box denken’ kan bestaan, innovatie kan ontstaan en grenzen kunnen worden verlegd. Als innovatief software bedrijf willen we de beste talenten uit de markt aantrekken, rekruteren en behouden. We zien dat we als Visma betere discussies met elkaar hebben en ook betere resultaten creëren als onze medewerkers een weergave zijn van de maatschappij en van onze klanten. Daarbij focussen we dus niet alleen op de man/vrouw verhouding maar ook op diversiteit in etniciteit, achtergrond en gender.

D&I kent vele facetten en vele manieren om in te vullen in de organisatie. Door de focus te leggen op instroom van nieuwe medewerkers, krijgen we als Visma de kans om ons personeelsbestand nog diverser te maken. Zo zorgen we ervoor dat onze organisatie een nog betere afspiegeling van de maatschappij wordt en daarmee ook van onze diverse klantenkring. We geloven dat we daarmee kunnen aansluiten bij de wensen die onze klanten hebben ten aanzien van onze software en het gebruik ervan.

D&I-doelstellingen

Om dit te bereiken hebben we eerst binnen Visma een aantal concrete D&I-doelstellingen gemaakt:

  • Gender balance in management groepen en boards.
  • Gender balance in talent en trainee programma’s.
  • Alle managers hebben een inclusion index NPS van 50 of meer.
  • Een NPS score van 100 in alle teams voor de EES vraag “Als ik ernstig wangedrag zou ondervinden binnen Visma dan heb ik er vertrouwen in dat Visma actie zou ondernemen om de situatie te rectificeren”.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Voor het invullen van vacatures maken wij bij Visma soms gebruik van recruitment agencies. We geven bij het verstrekken van de opdracht altijd aan dat we graag een aanbod ontvangen van kandidaten met verschillende profielen en achtergronden. Toch zien we helaas vaak dat de profielen die we ontvangen van deze agencies eenzijdig zijn qua gender, leeftijd en etnische achtergrond. En hoezeer de noodzaak soms hoog is om een vacature snel te vervullen, gaan wij in dit soort gevallen met geen van deze kandidaten in gesprek. De reden hiervoor is dat wij een daadwerkelijke KEUZE willen kunnen maken tussen diverse type kandidaten, zodat we een nieuwe collega kunnen vinden die ons nieuwe perspectieven en inzichten brengt. Kiezen uit meer van hetzelfde voelt voor ons als geen keuze. In de samenwerking met recruitment agencies is het belangrijk voor ons dat ze onze doelstellingen en ons bedrijf begrijpen, en daarmee ook onze D&I visie delen.

Het resultaat van deze interventie is dat het aanbod aan kandidaten dat we krijgen van de recruitment agencies steeds diverser wordt en dat is een verrijking voor ons personeelsbestand. We koesteren een collegiale, behulpzame werkomgeving waarin iedereen respectvol, zonder terughoudendheid haar/zijn mening kan geven en oplossingen kan aandragen. Hierdoor kunnen we onze doelstelling nastreven, namelijk software ontwikkelen en leveren die aansluit bij de behoeftes en wensen van onze diverse klantenkring.

Voor onszelf hebben we geleerd dat het van groot belang blijft om voet bij stuk te houden en vast te houden aan onze missie, ook als een andere oplossing gemakkelijker is. Keuze uit meer van hetzelfde is voor ons geen keuze. En op de korte termijn levert het soms wat uitdagingen op, maar op de langere termijn zorgt het voor een diversiteit aan meningen, visies en oplossingsrichtingen die ons als organisatie vooruit helpen. En in onze ogen zorgt diversiteit voor innovatie, groei en ‘out of the box’ ideeën die ons het bedrijf maken dat we nu zijn!

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

It’s a wrap: terugblik tweede editie Werkgroep D&I

De tweede editie van de Werkgroep Diversiteit & Inclusie van de Taskforce D&I is afgerond. We blikken met de deelnemers terug op de geleerde lessen.
Forbes

Neurodiversiteit en inclusief werven van medewerkers

Het gebrek aan kennis van neurodiversiteit zorgt dat bedrijven een grote groep getalenteerde mensen over het hoofd ziet. Hoog tijd om het tij te keren en een inclusieve sollicitatieprocedure te…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Leeftijdsdiversiteit: vijf generaties op de werkvloer

Hoe zorg je dat verschillende generaties elkaar niet tegenwerken op de werkvloer, maar juist versterken? Hoog tijd voor generatiemanagement: een frisse en inclusieve blik op leeftijdsdiversiteit.