MT/Sprout

Hardnekkige discriminatie sollicitanten

Ook op een krappe arbeidsmarkt heeft niet iedereen dezelfde kansen op een baan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat werkgevers wereldwijd nog flink discrimineren op bepaalde kenmerken en eigenschappen bij het selecteren van sollicitanten.

De Vlaamse Louis Lippens promoveerde op discriminatie op de arbeidsmarkt en keek voor zijn onderzoek naar alle studies die tussen 2005 en 2020 in Europa en de Verenigde Staten zijn gedaan. Eén van de meeste opvallende bevindingen is dat de discriminatiecijfers, ondanks het groeiende maatschappelijke bewustzijn, in al die jaren niet gedaald zijn.

Beperking en leeftijd

Wereldwijd ondervinden mensen met een beperking het meeste last van discriminatie. Hierbij kun je denken aan psychische, cognitieve en lichamelijke beperkingen zoals autisme, epilepsie of slechthorendheid. In Europa wordt het meest gediscrimineerd op leeftijd, gevolgd door etnische achtergrond. Vijftigerplussers maken maar liefst 34% minder kans om op een gesprek te worden uitgenodigd dan een jongere kandidaat met een vergelijkbaar cv.

Etnische achtergrond

Ook mensen met een andere etnische achtergrond lopen vaak tegen discriminatie aan in sollicitatieprocedures. Zij maken 29% minder kans om uitgenodigd te worden op een gesprek in vergelijking met andere sollicitanten. Mensen met een Maghrebijnse-Arabische achtergrond hebben zelfs 41% procent minder kans om uitgenodigd te worden.

Wat nu?

Onderzoeker Lippens hoopt dat de uitkomsten van deze studie worden ingezet om discriminatie op de arbeidsmarkt gericht tegen te gaan. Hij raadt aan om diversiteitsbeleid breed in te steken en niet alleen op gender, maar juist ook op etnische achtergrond en leeftijd te richten.

Over het artikel

‘Onderzoek: 50-plusser het hardst gediscrimineerd op arbeidsmarkt’ werd onderzocht en geschreven voor mt/sprout.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe zorg je voor inclusieve werving en selectie?

Hoe richt je HR-beleid in om meer vrouwen en minderheden binnen te halen én te behouden? Succesvolle techbedrijven delen praktische tips en best practices.
Euronews

Werknemers eisen meer diversiteit

De afgelopen jaren zijn de wensen en verwachtingen van werknemers flink aangescherpt. Zeker jongere generaties verwachten betrokken werkgevers die actief inzetten op diversiteits- en inclusiebeleid.
Forbes

Zeven tekenen van een leeftijdsinclusief bedrijf

Eenvoudig stappenplan hoe je als sollicitant op voorhand kan checken of een bedrijf leefstijdsinclusief is.