Inklusiiv

DEI in 2024: dit is wat je volgens Inklusiiv moet weten

Het belang van een goede DEI-planning en strategie kan anno nu niet genoeg worden benadrukt. Inklusiiv, een bureau dat organisaties helpt bij het bouwen van meer diverse, inclusieve en gelijkwaardige werkplekken, geeft een aantal tips om te zorgen dat jouw DEI-strategie klaar is voor succes in 2024.

Hoe zorg je er nu voor dat DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie) goed in de organisatiecultuur kan worden ingebed door de verschillende ‘lagen’ heen en dat het niet iets is wat mooi is voor de ‘bühne’, of iets eenmaligs? Inklusiiv geeft je vijf aanbevelingen waar je tijdens het proces rekening mee moet houden:

1. Bepaal je startpunt

Het begrijpen van de huidige staat van DEI van de organisatie is van cruciaal belang om een succesvol DEI-traject in kaart te brengen. Dit kun je doen door het uitvragen van werknemerservaringen, door middel van bijvoorbeeld een vragenlijst. Zo krijg je inzicht in de ervaringen van je medewerkers van verschillende groepen mensen en functies. Verder kun je hiermee ook bepalen wat je al goed doet, maar zeker ook wat nog beter kan, om zo te zorgen dat je DEI-inspanningen niet alleen voor korte termijn zijn.

2. Bepaal en meet je doelen

Als je duidelijke doelen formuleert en deze ook meet, kan dit je helpen te beoordelen of je op de goede weg bent. Definieer strategische en realistische doelen, anders kun je op veel weerstand stuiten. Accountability en evaluatie zijn hierbij ook belangrijk. Als deze voortgang niet wordt bijgehouden en de resultaten niet gemeten, dan kom je niet veel verder.

Voorbeelden van zaken die je kunt meten: verschillende demografische categorieën, de visie van werknemers op diversiteit, loongelijkheid en werknemersbetrokkenheid.

3. Betrek de leiders

Om je DEI-strategie te laten slagen moeten de DEI-inspanningen door de hele organisatie worden aangestuurd. Van uitvoerend tot de leiders, iedereen moet hierin samenwerken en betrokken zijn. Leiders hebben een aanzienlijke invloed op het gevoel van inclusiviteit van werknemers blijkt uit onderzoek. Ze moeten het goede voorbeeld geven door middel van hun woorden, daden en beslissingen.

4. Zorg voor voldoende middelen

Een van de belangrijkste redenen waarom DEI-programma’s vaak niet de gewenste resultaten opleveren, is omdat er niet voldoende middelen zijn. Dit gaat niet alleen om financiële middelen, maar ook over beschikbaarheid van tijd en personeel. Organisaties waarbij deze middelen wel beschikbaar zijn, krijgen vaak hogere beoordelingen als het gaat om gelijkheid en inclusiviteit van werknemers.

Geef prioriteit aan de inzet van middelen voor je DEI-strategie. Huur bijvoorbeeld een diversiteitsfunctionaris in, zorg voor trainingsprogramma’s, stel een inclusief beleid op en investeer in de noodzakelijke infrastructuur om de vooruitgang van DEI te ondersteunen.

5. Weet wat je medewerkers belangrijk vinden

In de basis gaat DEI over het voldoen aan de behoefte van elk individu binnen de organisatie. Het gaat om fysieke veiligheid, het gevoel deel uit te maken van het team, jezelf kunnen zijn, vrij zijn van discriminatie, beheersbare werkdruk en een eerlijke beloning. Dus zorg niet voor teveel vage en abstracte begrippen bij het communiceren over je DEI-doelen.

Ga nu in actie

Het is heel verleidelijk om DEI-initiatieven uit te stellen, of ze te delegeren aan anderen binnen de organisatie. Maar verstandig is het niet en op de lange termijn ook niet houdbaar. DEI moet worden erkend als strategische noodzaak en worden opgenomen in de structuur van de activiteiten in de organisatie. Het is geen eenmalige actie of initiatief die je even uitvoert en die daarna klaar is. Laat je adviseren en inspireren door bedrijven die je al voorgingen en/of schakel een adviesbureau in die je verder kan helpen.

Over Inklusiiv

Inklusiiv is een DEI-bureau dat organisaties helpt bij het bouwen van meer diverse, inclusieve en gelijkwaardige werkplekken.

Over het artikel

‘DEI in 2024: This is what you need to know’ is een artikel van Inklusiiv. Dit is een adviesbureau dat organisaties helpt bij het creëren van een meer diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkplek.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: meten is weten

Waarom is het meetbaar maken van D&I belangrijk voor een succesvol diversiteitsbeleid en hoe pak je dit aan? We delen praktische tips en best practices.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Werkgroepbijeenkomst #3: Inclusief leiderschap

Een authentieke en inclusieve leider zijn- waarom is dat nodig en wat betekent het precies? Dat vertellen Bas van der Veldt en Caroline Glasbergen.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe integreer je D&I accountability in alle lagen van de organisatie?

Als je een divers en inclusief bedrijf wilt realiseren, is het nodig dat managers en medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor die gezamenlijke visie. Deze concrete stappen helpen je op weg…