Harvard Business Review

Vechten tegen klimaatverandering betekent vechten voor gendergelijkheid

Alhoewel gendergelijkheid en klimaatverandering op het eerste gezicht ongerelateerd lijken, zijn deze thema’s nauw met elkaar verbonden. Vrouwen worden disproportioneel geraakt door de klimaatcrisis, en bevinden zich tegelijkertijd in een unieke positie om de strijd voor duurzaamheid te leiden.

Dat we CO2-uitstoot moeten terugdringen is duidelijk, maar een groeiend aantal studies wijst uit dat we voor echte vooruitgang moeten werken aan sociale duurzaamheid, en in het bijzonder gendergelijkheid. Natuurrampen hebben het meeste impact op vrouwen, in het Globale Zuiden is het vrouwenwerk om voor water te zorgen, iets wat wordt bemoeilijkt door steeds langere periodes van droogte, en in Europa wonen vrouwen eerder in gebieden die overstromingsrisico kennen dan mannen. De CO2-tunnelvisie zorgt ervoor dat regeringsleiders het te weinig hebben over deze gevolgen voor vrouwen én over structurele oplossingen voor algehele ecologische en sociale duurzaamheid.

Goed nieuws

Vrouwen zijn extra kwetsbaar voor de klimaatcrisis, maar hebben ook een bijzondere uitgangspositie om verandering te bewerkstelligen. Ze hebben gemiddeld een kleinere ecologische voetafdruk dan mannen en voelen een grotere verantwoordelijkheid en interesse om het milieu te beschermen. Vrouwelijke leiders in het bedrijfsleven doen het beter als het gaat om ecologische impact en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien zijn vrouwen, zoals we tijdens Covid-19 hebben gezien, aantoonbaar betere leiders gedurende crises. Daarom formuleerden onderzoekers zes aanbevelingen waarmee organisaties vrouwen nog beter in staat kunnen stellen om de klimaatcrisis te bestrijden.

 • Bevorder de vertegenwoordiging van vrouwen in klimaatbeleid en -besluitvorming Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politieke besluitvorming, daarom zouden leiders zich expliciet moeten uitspreken voor meer vrouwen in de politieke arena.
 • Interesseer meisjes en vrouwen voor een carrière in STEM
  Slechts 27% van de mensen die in STEM (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) werken zijn vrouw. Leiders kunnen meer vrouwen in deze vakgebieden krijgen door het narratief en de rolmodellen te veranderen.
 • Verklein de genderdatakloof
  Zonder de juiste data is het lastig bepalen hoe klimaatverandering bepaalde groepen beïnvloedt, laat staan om hier evidence-based oplossingen voor te ontwikkelen.
 • Rapporteer over de impact op het gebied van milieu, sociale duurzaamheid en corporate governance
  Dit soort rapporten gaat nog te vaak alleen over CO2-uitstoot. Graaf dieper voor waardevolle inzichten, bijvoorbeeld met hulp van handige tools zoals de Global Reporting Initiative (GRI) standards.
 • Normaliseer mannen met klimaatzorgen
  In veel culturen wordt je druk maken over het milieu van jongs af aan getypeerd als iets vrouwelijks. Dat kan anders: moedig mannen aan om samen met vrouwen klimaatverandering aan te pakken.
 • Onderwijs jezelf en wees betrokken
  Leiders zouden op de hoogte moeten zijn van de laatste feiten en cijfers rondom gendergelijkheid en klimaatverandering.

Over dit aritkel

‘We Can’t Fight Climate Change Without Fighting for Gender Equity’ werd onderzocht en geschreven door Jamie L. Gloor, Eugenia Bajet Mestre, Corinne Post en Winfried Ruigrok voor Harvard Business Review.