Techniekpact

Lichte toename aantal vrouwen op technische arbeidsmarkt

Uit de Techniekpactmonitor 2021 blijkt dat in 2020 het aantal vrouwen met een technisch beroep is toegenomen. Ondanks dat het totaal aantal werkenden met een technisch beroep licht is afgenomen. Deze trend is niet alleen zichtbaar in de technische sector, maar ook bij de rest van de werkzame beroepsbevolking tijdens de uitbraak van het Coronavirus.

Techniekpact

In 2013 is door ruim zestig partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid het Techniekpact ondertekend. Zij hebben gezamenlijk het doel om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Daarmee willen ze het tekort aan technisch personeel terugdringen. Om inzicht te geven in de trends en de uitdagingen brengen ze jaarlijks een Techniekpactmonitor uit.

Resultaten Techniekpactmonitor 2021

  • Instroom in technische studies is licht gedaald. In het vmbo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel wel iets toegenomen.
  • Tussen 2013 en 2020 is het aantal personen met een technisch beroep met 13% toegenomen.
  • Het aantal werkenden was in 2020 iets lager dan in 2019. Dit is ook het geval voor het aantal personen met een technisch beroep (1.573.000 in 2020 t.o.v. 1.882.000 in 2019). Dit is mogelijk van tijdelijke aard (door Corona).
  • Het aantal vrouwen met een technisch beroep neemt gestaag toe. 14% van de technische beroepen wordt nu uitgeoefend door een vrouw.

Bekijk hier een infographic met de highlights.

Aandeel vrouwen technisch beroep
Bron: Techniekpakt Monitor, juni 2021

Over het onderzoek

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. De Techniekpactmonitor is een coproductie van het Techniekpact, Platform talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in welke trends zichtbaar zijn en waar de uitdagingen liggen.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.