Harvard Business Review

Maak van diversiteit geen zakelijk doel

Hoe een bedrijf communiceert over diversiteit blijkt een grote impact te hebben op het daadwerkelijk bereiken van diversiteit. Nieuw onderzoek wijst uit dat het behandelen van diversiteit als een profijtelijke ‘business case’ ondervertegenwoordigde sollicitanten eerder afschrikt dan aantrekt.

Maar liefst 80% van de bedrijven uit de Fortune 500-ranglijst verklaart hun streven naar diversiteit door er een ‘business case’ van te maken. Deze bedrijven rechtvaardigen het nastreven van diversiteit op de werkvloer door te stellen dat het beter zou zijn voor het bedrijf. Nu blijkt deze aanpak er juist voor zorgt dat ondervertegenwoordigde kandidaten een stuk minder gemotiveerd raken om voor zo’n bedrijf te werken. De retoriek die gebruikt wordt om diversiteit als business case te bepleiten, geeft het subtiele maar betekenisvolle signaal af dat het bedrijf de ondervertegenwoordigde kandidaat als een middel ziet om een eigen doel te bereiken.

Business case voor diversiteit zorgt voor minder betrokkenheid

De 2500 mensen die meededen aan het onderzoek rapporteerden dat ze zich na het lezen van een business case voor diversiteit 11% minder betrokken voelden bij het bedrijf. Ook waren ze 16% meer bezorgd dat ze binnen het bedrijf gestereotypeerd zouden worden en 10% meer bezorgd dat het bedrijf hen als inwisselbaar zou beschouwen met werknemers of sollicitanten met eenzelfde achtergrond. Al deze factoren zorgen ervoor dat ondervertegenwoordigde werkzoekenden minder geïnteresseerd zijn in het werken voor zo’n bedrijf. Zo worden inspanningen voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie dus al ondermijnd voordat iemand überhaupt op sollicitatiegesprek is geweest.

Gebruik diversiteit als waarde zonder uitleg

Sommige bedrijven, om precies te zijn 5% van de bedrijven uit de Fortune 500, kiezen ervoor diversiteit na te streven vanuit de ‘fairness case’ – op basis van morele gronden. Deze aanpak blijkt een stuk vruchtbaarder: het halveert de negatieve impact van de business case. Maar ook de fairness case is niet de beste manier om het belang van diversiteit over te brengen. Want wat blijkt: de onderzoeksgroep voelde zich nóg positiever over een bedrijf met een neutrale bedrijfspresentatie, waarbij diversiteit alleen genoemd wordt als belangrijke waarde zonder verdere uitleg. En dat is niet zo gek: bedrijven leggen ook niet uit waarom ze hun best doen voor belangrijke waardes als innovatie, integriteit of veerkracht – waarom zou diversiteit een uitzondering moeten zijn?

Over het artikel

‘Stop Making the Business Case for Diversity’ werd onderzocht en geschreven door Oriane Georgeac en Aneeta Rattan voor Harvard Business Review.