Harvard Business Review

Gesprekken over loontransparantie

Transparantie over salaris en salarisverschillen is de nieuwste trend in de strijd voor gelijke beloning. In Amerika valt vanaf 2023 eenvijfde van alle werknemers onder loontransparantie-wetgeving, en deskundigen verwachten dat dit aantal alleen maar zal toenemen. Hoe kunnen managers zich het beste voorbereiden op de gesprekken die hen onder deze nieuwe wetgeving te wachten staan?

Als er (verplicht) meer openheid over lonen wordt gegeven, zullen meer mensen hun salaris willen bespreken. Hun leidinggevenden zijn misschien niet in de positie om het salaris meteen aan te passen, maar kunnen zich wel voorbereiden om deze gesprekken zo prettig mogelijk te laten verlopen. Hier zijn twee concrete tips om het gesprek zo te voeren dat werknemers met een goed gevoel naar hun bijdragen en hun beloning kijken:

  1. Wees voorbereid. Beloning en verschillen in salariëring zijn een gevoelig onderwerp, zorg er dus voor dat je de tijd en ruimte hebt om er rustig en in alle privacy een gesprek over te voeren. Sta open voor alle vragen, stel je niet defensief op en neem de werknemer serieus.
  2. Wees op de hoogte. Er zijn veel factoren die tezamen het salarisbeleid van een organisatie bepalen. Zoek die – eventueel met hulp van HR – uit, zodat je precies weet hoe beloningen werken in jouw organisatie. Zoek ook uit welke informatie je verplicht bent te delen, en welke juist niet of alleen als iemand er expliciet om vraagt.

De uitkomst van zo’n gesprek kan een groeiend vertrouwen in de organisatie en de leidinggevende zijn. Het kan je bovendien helpen om groeimogelijkheden voor de werknemer te identificeren. Bovenal kan het gesprek een mooi startpunt zijn voor een doorlopende conversatie.

Over het artikel

‘Managers, Are You Prepared to Answer Questions About Pay Equity?’ werd onderzocht en geschreven door Roberta Matuson voor Harvard Business Review.